Mapa Biuletynu

 NASZA GMINA
  · Lokalizacja
  · Dane statystyczne
  · Zadania publiczne
  · · Zadania własne
  · · Zadania zlecone
  · Strategie
  · Związki i stowarzyszenia
 AKTUALNOŚCI
  · Ogłoszenia
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Rada gminy
  · · Zadania i uprawnienia
  · · Skład Rady
  · · Komisje
  · Wójt
  · · Dane kontaktowe
  · · Podstawowe zadania
  · · Uprawnienia
  · Urząd gminy
  · · Podstawowe dane
  · · Kompetencje referatów
  · · Regulamin organizacyjny
  · · Skarbnik
  · · Sekretarz
  · · Urząd Stanu Cywilnego
  · Jednostki organizacyjne
  · Jednostki pomocnicze
  · Sołectwa
  · Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z/s w Ostrowitem
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Druki do pobrania
  · · Stanowisko do spraw Ewidencji Ludności
  · · Referat Finansowy
  · Rejestry i ewidencje
  · · Rejestr skarg i wniosków
  · · Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
  · Wyniki badań wody
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Uchwały 2019r.
  · Uchwały 2018r.
  · Uchwały 2017r.
  · Uchwały 2016r.
  · Uchwały 2015r.
  · Uchwały 2014r.
  · Uchwały 2013r.
  · Uchwały 2012r.
  · Uchwały 2011r.
  · Uchwały 2010r.
  · Uchwały 2009r.
  · Uchwały 2008r.
  · Uchwały 2007r.
  · Uchwały 2006r.
  · Uchwały 2005r.
  · Uchwały 2003r. 2004r.
  · · Uchwały Rady
  · Zarządzenia Wójta Gminy
  · · Rok 2003
  · · Rok 2004
  · · Rok 2005
  · · Rok 2006
  · · Rok 2007
  · · Rok 2008
  · · Rok 2009
  · · Rok 2010
  · · Rok 2011
  · · Rok 2012
  · · Rok 2013
  · · Rok 2014
  · · Rok 2015
  · · Rok 2016
  · · Rok 2017
  · · Rok 2018
  · · Rok 2019
  · · Rok 2020
  · Obwieszczenia
  · Protokoły
  · · Z sesji Rady gminy
  · · Z posiedzeń komisji Rady
  · Opłaty i podatki (druki do pobrania)
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · Prawo miejscowe
  · Ochrona środowiska
  · Nagrania z sesji
 FINANSE GMINY
  · Budżet
  · · Zasady finansowania
  · · Budżet na rok 2003
  · · Realizacja budżetu na rok 2003
  · · Budżet na rok 2004
  · · Realizacja budżetu na rok 2004
  · · Budżet na rok 2005
  · · Realizacja budżetu na rok 2005
  · · Budżet na rok 2006
  · · Realizacja budżetu na rok 2006
  · · Budżet na rok 2007
  · · Realizacja budżetu na rok 2007
  · · Budżet na rok 2008
  · · Realizacja budżetu na rok 2008
  · · Budżet na rok 2009
  · · Realizacja budżetu na rok 2009
  · · Budżet na rok 2010
  · · Realizacja budżetu na rok 2010
  · · Budżet na rok 2011
  · · Realizacja budżetu na rok 2011
  · · Budżet na rok 2012
  · · Realizacja budżetu na rok 2012
  · · Budżet na rok 2013
  · · Realizacja budżetu na rok 2013
  · · Budżet na rok 2014
  · · Realizacja budżetu na rok 2014
  · · Budżet na rok 2015
  · · Realizacja budżetu na rok 2015
  · · Budżet na rok 2016
  · · Realizacja budżetu na rok 2016
  · · Budżet na rok 2017
  · · Realizacja budżetu na rok 2017
  · · Budżet na rok 2018
  · · Realizacja budżetu na rok 2018
  · · Budżet na rok 2019
  · · Realizacja budżetu na rok 2019
  · · Budżet na rok 2020
  · Majątek gminy
  · Dług publiczny
  · Realizacja inwestycji
  · Przetargi
  · Plan zamówień
  · Oferty inwestycyjne
  · Zamówienia publiczne GOPS
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  · Pracownicy Urzędu Gminy
  · · za 2013r.
  · · na koniec kadencji 2010-2014
  · · za 2014r.
  · · za 2015r.
  · · za 2016r.
  · · Rok 2017
  · · za 2017r.
  · · na koniec kadencji 2014-2018
  · · rozpoczęcie kadencji 2018-2023
  · · za 2018r.
  · Radni Gminy
  · · za 2013r.
  · · na koniec kadencji 2010-2014
  · · kadencja 2014-2018
  · · za 2014r.
  · · za 2015r.
  · · za 2016r.
  · · za 2017r.
  · · na koniec kadencji 2014-2018
  · · rozpoczęcie kadencji 2018-2023
  · · za 2018r.
  · Jednostki organizacyjne
  · · za 2013r.
  · · za 2014r.
  · · za 2015r.
  · · za 2016r.
  · · za 2017r.
  · · za 2018r.
  · Dyrektorzy szkół i przedszkoli
  · · za 2013r.
  · · za 2014r.
  · · za 2015r.
  · · za 2016r.
  · · Rok 2017
  · · za 2017r.
  · · za 2018r.
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
  · Otwarte konkursy ofert
  · Sprawozdania z realizacji
 Nabór na stanowiska urzędnicze
 Konkurs na stanowiska dyrektorów
 Wybory
  · Wybory Samorządowe 2014
  · Wybory Prezydenckie 2015
  · Referendum ogólnokrajowe
  · Wybory do Parlamentu 2015
  · Wybory Samorządowe 2018
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  · Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
  · Wybory Prezydenckie 2020