Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

zamówienie na:

Budowa czterech obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na terenie Gminy Brzuze

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: RRG.2601.1.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2019  15:00
wynik postępowania: Brzuze, 16.04.2019 r. RRG.2601.1.2019 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Budowa czterech obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na terenie Gminy Brzuze” Numer postępowania: RRG.2601.1.2019 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. ,, Budowa czterech obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na terenie Gminy Brzuze”, najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma: Fit Park Sp. z o.o. Sp. k. ul. Powstańców Wielkopolskich 74 87-100 Toruń. W/w Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 33.300,00 zł brutto. Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski  
Wszyscy Wykonawcy
nazwa i adres wykonawcy
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
RRG.2601.1.2019
 
Zamawiający:          GMINA BRZUZE
                                             nazwa zamawiającego
 
zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.
„Budowa czterech obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na terenie Gminy Brzuze”
 
Przedmiot zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest Budowa czterech obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na terenie Gminy Brzuze zgodnie z opisem zawartym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia załączonym do niniejszego zapytania.
 
Termin realizacji zamówienia: do dnia 07.06.2019 r.
 
Kryteria wyboru oferty: Najniższa cena za realizację całego zamówienia.
 
 Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, na komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić
w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją: dotyczy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.
 
„Budowa czterech obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na terenie Gminy Brzuze”
 
Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć w Gminie Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze, pokój nr 1 w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 roku,
do godziny 15:00.
 
Do oferty należy załączyć:
 - Wypełniony druk oferty stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania   
    ofertowego.
- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Osoba do kontaktu:
Wioletta Czarnecka,: Tel. 054 070 11 23 wew. 40 w godzinach pracy urzędu lub e-mail: inwestycje@brzuze.pl

Wójt Gminy BrzuzeJan Koprowski
formularz ofertowy (13kB) word
oświadczenie Wykonawcy (14kB) word
informacji Zamawiającego (13kB) word
dokumentacja projektowa Gulbiny (4242kB) zip
dokumentacja projektowa Ostrowite (4054kB) zip
dokumentacja projektowa Radzynek (4108kB) zip
dokumentacja projektowa Żałe (4524kB) zip
dokumentacja projektowa Gulbiny (512kB) jpg
dokumentacja projektowa Gulbiny (255kB) jpg
dokumentacja projektowa Gulbiny (486kB) jpg
dokumentacja projektowa Ostrowite (512kB) jpg
dokumentacja projektowa Żałe (456kB) jpg
dokumentacja projektowa Żałe (566kB) jpg
{999999}
{9999999}


Odpowiada za treść: Wioletta Czarnecka
Opublikował: Wioletta Czarnecka (8 kwietnia 2019, 13:27:06)

Ostatnia zmiana: Wioletta Czarnecka (17 kwietnia 2019, 07:39:33)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 147

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij