Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 120204C Trąbin-Radomin

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRG.271.6.2019
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 8 listopada 2019  09:00
wynik postępowania: Brzuze, 14.11.2019 r. RRG.271.6.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RRG.271.6.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej nr 120204C Trąbin-Radomin” 1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno. W postępowaniu w wyznaczonym terminie złożono 2 oferty: Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium oceny: cena Kryterium oceny: gwarancja jakości SUMA PUNKTÓW Cena brutto Punkty przyznane w kryterium Ilość miesięcy gwarancji Punkty przyznane w kryterium 1. 2. COLAS Polska Sp. z o.o., 62-070 Palędzie, ul. Nowa 49 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno 1.290.120,14 zł 1.279.578,47 zł 59,51 60 60 60 40 40 99,51 100 Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą, która spełnia wszystkie warunki udziału w postepowaniu. Uzyskała największą liczbę punktów – 100, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ. 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 3. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 120203C Łączonek-Ostrowite od km 0+865 do km 1+695

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRG.271.5.2019
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 7 listopada 2019  09:00
wynik postępowania: Brzuze, 27.11.2019 r. RRG.271.5.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RRG.271.5.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej nr 120203C Łączonek-Ostrowite” 1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno. W postępowaniu w wyznaczonym terminie złożono 2 oferty: Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium oceny: cena Kryterium oceny: gwarancja jakości SUMA PUNKTÓW Cena brutto Punkty przyznane w kryterium Ilość miesięcy gwarancji Punkty przyznane w kryterium 1. 2. Usługi Sprzętowo-Transportowe REMIKOP Paweł Zieliński, ul. Chrobrego 135/137, 87-100 Toruń Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., 87-600 Lipno, ul. Wojska Polskiego 8 843.909,94 zł 609.754,85 43,35 60 60 60 40 40 83,35 100 Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą, która spełnia wszystkie warunki udziału w postepowaniu. Uzyskała największą liczbę punktów – 100, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ. 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski  

zamówienie na:

Przebudowa drogi Studzianka - Bobrówiec

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRG.271.4.2019
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 18 września 2019  09:00
wynik postępowania: Brzuze, 2 października 2019 roku RRG.271.4.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RRG.271.4.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., 87-600 Lipno, ul. Wojska Polskiego 8” 1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164), informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno. W postępowaniu w wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę: Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium oceny: cena Kryterium oceny: gwarancja jakości SUMA PUNKTÓW Cena brutto Punkty przyznane w kryterium Ilość miesięcy gwarancji Punkty przyznane w kryterium 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno 323 331,70 zł 60 60 40 100 Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą, która spełnia wszystkie warunki udziału w postepowaniu, jednocześnie jedyną złożoną ww. postępowaniu. Uzyskała największą liczbę punktów – 100, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ. 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 3. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski  

zamówienie na:

Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Brzuze na rok szkolny 2019/2020

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRG.271.3.2019
wartość: poniżej 144 000 euro
termin składania ofert: 23 sierpnia 2019  09:00
wynik postępowania: Brzuze, 30 sierpnia 2019 roku RRG.271.3.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RRG.271.3.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Brzuze na rok szkolny 2019/2020” 1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579), informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Firmę Handlowo-Usługową „TRANS-ZAR” Dawid Zarzyński, Ugoszcz 41/4,87-517 Brzuze W postępowaniu w wyznaczonym terminie złożono 2 oferty: Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium oceny: cena SUMA PUNKTÓW Cena brutto Punkty przyznane w kryterium 1. 2. Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe Jerzy Barwiński, 87-500 Rypin, ul. Mławska 45/6 Firma Handlowo-Usługowa „TRANS-ZAR” Dawid Zarzyński Ugoszcz 41/4,87-517 Brzuze 5,31 zł 4,30 zł 84 100 84 100 Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą, która spełnia wszystkie warunki udziału w postepowaniu, jednocześnie jedyną złożoną ww. postępowaniu. Uzyskała największą liczbę punktów – 100, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ. 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 3. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski  

zamówienie na:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRG.271.2.2019
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 12 czerwca 2019  09:00
wynik postępowania: Brzuze, 18 czerwca 2019 roku RRG.271.2.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RRG.271.2.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze”. 1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579), informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlane Paweł Chmielewski, 87-500 Rypin, ul. Słoneczna 10. W postępowaniu w wyznaczonym terminie złożono 4 oferty: Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium oceny: cena Kryterium oceny: gwarancja jakości SUMA PUNKTÓW Cena brutto Punkty przyznane w kryterium Ilość miesięcy gwarancji Punkty przyznane w kryterium 1. Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub-Dobrzyń 1 845 000,00 zł 43,85 60 40 83,85 2, Przedsiębiorstwo Budowlane Paweł Chmielewski, 87-500 Rypin, ul. Słoneczna 10 1 348 433,21 zł 60 60 40 100 3, Zakład Usługowy „WOD-BUD” Zdzisław Kliński, Nasiegniewo 62 A/2, 87-811 Fabianki 1 788 080,00 zł 45,25 60 40 85,25 4, ROLLSTICK Toruń Sp. z o.o., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń 1 934 762,58 zł 41,82 60 40 81,82 Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą, która spełnia wszystkie warunki udziału w postepowaniu, jednocześnie jedyną złożoną ww. postępowaniu. Uzyskała największą liczbę punktów – 100, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ. 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 3. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 120205C Radzynek-Somsiory na odcinku 0,999km

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRG.271.2019
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 11 czerwca 2019  09:00
wynik postępowania: Brzuze, 18 czerwca 2019 roku RRG.271.1.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RRG.271.1.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej nr 120205C Radzynek-Somsiory na odcinku 0,999km”. 1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579), informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno. W postępowaniu w wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę: Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium oceny: cena Kryterium oceny: gwarancja jakości SUMA PUNKTÓW Cena brutto Punkty przyznane w kryterium Ilość miesięcy gwarancji Punkty przyznane w kryterium 1. Colas Polska Sp. z o.o., 62-070 Palędzie, ul. Nowa 49 655 897,86 zł 59,40 60 40 99,4 2, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno 649 384,65 zł 60 60 40 100 Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą, która spełnia wszystkie warunki udziału w postepowaniu, jednocześnie jedyną złożoną ww. postępowaniu. Uzyskała największą liczbę punktów – 100, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ. 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 3. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski  

zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2019

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: RRG.2601.3.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 17 maja 2019  15:00
wynik postępowania: Brzuze, 29.05.2019 r. RRG.2601.3.2018 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2019” Numer postępowania: RRG.2601.3.2019 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. ,,Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2019”, najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma: ECO – POL Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz. W/w Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto: 1. Cena za transport i unieszkodliwienie 1 Mg płyt falistych i płaskich – 390,00 zł 2. Cena za demontaż 1 Mg płyt falistych – 80,00 zł 3. Cena za demontaż 1 Mg płyt płaskich – 80,00 zł Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski  

zamówienie na:

Budowa czterech obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na terenie Gminy Brzuze

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: RRG.2601.1.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2019  15:00
wynik postępowania: Brzuze, 16.04.2019 r. RRG.2601.1.2019 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Budowa czterech obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na terenie Gminy Brzuze” Numer postępowania: RRG.2601.1.2019 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. ,, Budowa czterech obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na terenie Gminy Brzuze”, najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma: Fit Park Sp. z o.o. Sp. k. ul. Powstańców Wielkopolskich 74 87-100 Toruń. W/w Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 33.300,00 zł brutto. Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski  

zamówienie na:

Dostawa tuszów i tonerów na 2019 rok

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRG.2601.1.2019
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 1 lutego 2019  15:30
wynik postępowania: Brzuze, 5 lutego 2019 r. RRG.2601.1.2019 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy zapytania ofertowego: „Dostawa tuszów i tonerów na 2019 rok”. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa tuszów i tonerów na 2019 rok” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma Sigma, ul. Bałtycka 7/9, 74-500 Chojna. W/w Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia łącznie w wysokości 25 890,52 zł brutto. Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski 

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij