Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Zdalna Szkoła+

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRG.2601.3.2020
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 17 czerwca 2020  15:30
wynik postępowania: Brzuze, 19 czerwca 2020 r. RRG.2601.3.2020 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy zapytania ofertowego: „Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Zdalna Szkoła+”. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Zdalna Szkoła+” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma F.H.U. „HORYZONT”, Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice. W/w Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia łącznie w wysokości 50 922,00 zł brutto. Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski 

zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2020

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRG.2601.1.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2020  15:00
wynik postępowania: Brzuze, 19.06.2020 r. RRG.2601.1.2020 Ogłoszenie Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2020” Numer postępowania: RRG.2601.1.2020 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. ,,Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2020”, najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma: LEWIR Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 11 lok. 85, 02-739 Warszawa. W/w Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto: 1. Cena za transport i unieszkodliwienie 1 Mg płyt falistych i płaskich – 378,00 zł 2. Cena za demontaż 1 Mg płyt falistych – 54,00 zł 3. Cena za demontaż 1 Mg płyt płaskich – 54,00 zł 4. Razem: – 486 zł Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski  

zamówienie na:

Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Zdalna Szkoła

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRG.2601.2.2020
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 19 maja 2020  16:00
wynik postępowania: Brzuze, 21 maja 2020 r. RRG.2601.2.2020 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy zapytania ofertowego: „Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Zdalna Szkoła”. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Zdalna Szkoła” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma iCOD.pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała. W/w Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia łącznie w wysokości 61 667,28 zł brutto. Z up. WÓJTA Agata Ciechanowska Sekretarz Gminy 

zamówienie na:

Wyposażenie obiektu Domu Kultury w miejscowości Ostrowite ETAP I i II.

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRG.271.1.2020
wartość: poniżej 144 000 euro
termin składania ofert: 29 kwietnia 2020  11:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyniku wyboru oferty 

zamówienie na:

Dostawa tuszów i tonerów na 2020 rok

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRG.2601.1.2020
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 12 lutego 2020  15:30
wynik postępowania: Brzuze, 17 lutego 2020 r. RRG.2601.1.2020 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy zapytania ofertowego: „Dostawa tuszów i tonerów na 2020 rok”. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa tuszów i tonerów na 2020 rok” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma NIVER Sp. z o.o., ul. Cementowa 12b, 91-859 Łódź. W/w Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia łącznie w wysokości 31 569,48 zł brutto. Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)