Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017

Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

„Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Brzuze, do końca roku szkolnego 2017/2018 tj. do 22 czerwca 2018r.”

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRG.2601.10.2017
wartość: poniżej 30 tyś euro
termin składania ofert: 16 listopada 2017  15:00
wynik postępowania: Brzuze, 23.11.2011 r. RRG.2601.10.2017 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Brzuze, do końca roku szkolnego 2017/2018 tj. do 22 czerwca 2018r”. Numer postępowania: RRG.2601.10.2017 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Brzuze, do końca roku szkolnego 2017/2018 tj. do 22 czerwca 2018r”, najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła Firma Handlowo-Usługowa „TRANS-ZAR” Dawid Zarzyński, Ugoszcz 41/4, 87-517 Brzuze. W/w Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w cenie jednostkowej za 1 km świadczonej usługi zawierającej wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia - 3,34 zł brutto. Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski 

zamówienie na:

Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn – Małe Pole na odcinku 0,500 km

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRG.271.4.2017
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 31 sierpnia 2017  09:00
wynik postępowania: Brzuze, 07 września 2017 roku RRG.271.4.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RRG.271.4.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn – Małe Pole na odcinku 0,500 km”. 1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164), informuje, że w prowadzonym postepowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno. W postępowaniu w wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę: Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium oceny: cena Kryterium oceny: gwarancja jakości SUMA PUNKTÓW Cena brutto Punkty przyznane w kryterium Ilość miesięcy gwarancji Punkty przyznane w kryterium 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno 304.980,00 zł 60 48 32 92 Żadna ze złożonych ofert nie została wykluczona lub odrzucona. UZASADNIENIE Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą, która spełnia wszystkie warunki udziału w postepowaniu, jednocześnie jedyną złożoną ww. postępowaniu. Uzyskała największą liczbę punktów – 92, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ. Jan Koprowski Wójt Gminy Brzuze 

zamówienie na:

Przebudowa drogi dojazdowej Okonin – Obory od km 0+000 do km 0+950

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRG.271.3.2017
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 9 sierpnia 2017  09:00
wynik postępowania: Wynik postępowania 

zamówienie na:

„Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2017”

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRG.2601.7.2017
wartość: poniżej 30 tyś euro
termin składania ofert: 9 czerwca 2017  15:00
wynik postępowania: Brzuze, 14.06.2017 r. RRG.2601.7.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2017”. Numer postępowania: RRG.2601.7.2017 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2017”, najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyło ECO-POL Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz. W/w Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia łącznie w wysokości 32.990,70 zł brutto. Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski 

zamówienie na:

Opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Brzuze

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRG.2601.6.2017
wartość: poniżej 30 tyś euro
termin składania ofert: 8 czerwca 2017  15:30
wynik postępowania: Brzuze, 27.06.2017 r. RRG.2601.6.2017 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Brzuze” Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Brzuze” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma EKO-GEO GLOB, ul. Wrzosowa 7, 43-250 Pawłowice. W/w Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia łącznie w wysokości 9717,00 zł brutto. Poniżej przedstawiam wykaz złożonych ofert: Nr oferty Nazwa Firmy Wartość oferty brutto 1 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP”, ul. A.Mickiewicza 21/23, pok. 305 10-508 Olsztyn 11.070,00 2 FUTURE GREEN INNOVATIONS S.A, ul. Podole 60, 30-394 Kraków 11.070,00 3 Instytut Strategii i Współpracy INTERcharrette Spółka z o.o., ul. Legionów 5A/10, 33-100 Tarnów 14.760,00 4 Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław 16.399,59 5 Pomorska Grupa Konsultingowa S.A., ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059 Bydgoszcz 10.070,00 6 ATMOTERM S.A., ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole 27.346,59 7 Centrum Funduszy UE, Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Batorego 46/52, lok. 14, 87-100 Toruń 11.931,00 8 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych, Delta Partner, ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn 23.124,00 9 Westmor Consulting Urszula Wódkowska, ul. 1 Maja 1a, 87-704 Bądkowo 24.477,00 10 EKO—GEO GLOB, ul. Wrzosowa 7, 43-250 Pawłowice 9.717,00 11 Sanik Joanna, ul. Pułaskiego 65/29, 15-337 Białystok 12.000,00 12 DS. Consulting Damian Szefliński, ul. Grota Roweckiego 53/4, 57-100 Strzelin 12.792,00 13 WGS84 Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 14, lok. 5, 05-822 Milanówek 23.616,00 14 Green Key, Joanna Masiota-Tomaszewska, ul. Nowy Świat 10a/15, 60-583 Poznań 11.685,00 15 REMEDIS S.A., ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań 14.698,50 16 Grupa CDE Sp. z o.o., ul. Krakowska 11, 43-190 Mikołów 13.250,00 17 Green Wood Sp. z o.o., ul. Fabryczna 2, lok. 59, 00-446 Warszawa 10.900,00 18 4CS sp. z o.o./OMR Grupa Badawcza Sławomir Kozieł, ul. Kazimierza Wielkiego 7/5, 65-047 Zielona Góra 26.322,00 Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski 

zamówienie na:

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczyn

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRG.2601.5.2017
wartość: poniżej 30 tyś euro
termin składania ofert: 31 maja 2017  10:30
wynik postępowania: Brzuze, 09.06.2017 r. RRG.2601.5.2017 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczyn” Numer postępowania: RRG.2601.5.2017 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczyn”, najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma P.U.KRZYSZTOF, Krzysztof Baliński, Żale 94, 87-517 Brzuze. W/w Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia łącznie w wysokości 23 000,00 zł brutto. Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski 

zamówienie na:

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Gulbiny od km 0+000 do km 0+240

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRG.2601.4.2017
wartość: poniżej 30 tyś euro
termin składania ofert: 24 maja 2017  10:30
wynik postępowania: Brzuze, 02.06.2017 r. RRG.2601.4.2017 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Gulbiny od km 0+000 do km 0+240”. Numer postępowania: RRG.2601.4.2017 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Gulbiny od km 0+000 do km 0+240”, najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno. W/w Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia łącznie w wysokości 64.866,78 zł brutto. Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski 

zamówienie na:

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Żałe od km 0+000 do km 0+600

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRG.2601.3.2017
wartość: poniżej 30 tyś euro
termin składania ofert: 5 maja 2017  10:30
wynik postępowania: Brzuze, 08.05.2017 r. RRG.2601.3.2017 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Żałe od km 0+000 do km 0+600”. Numer postępowania: RRG.2601.3.2017 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Żałe od km 0+000 do km 0+600”, najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno. W/w Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia łącznie w wysokości 77 546,83 zł brutto. Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 120203C Łączonek - Ostrowite od km 0+000 do km 0+865

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRG.271.1.2017
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 19 kwietnia 2017  09:00
wynik postępowania: Brzuze, 08 maja 2017 roku RRG.271.1.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RRG.271.1.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej nr 120203C Łączonek – Ostrowite od km 0+000 do km 0+865”. Zadanie dofinansowane w ramach „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164), informuje, że w prowadzonym postepowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno. W postępowaniu w wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę: Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium oceny: cena Kryterium oceny: gwarancja jakości SUMA PUNKTÓW Cena brutto Punkty przyznane w kryterium Ilość miesięcy gwarancji Punkty przyznane w kryterium 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno 416.691,71 zł 60 60 40 100 Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą, która spełnia wszystkie warunki udziału w postepowaniu, jednocześnie jedyną złożoną ww. postępowaniu. Uzyskała największą liczbę punktów – 100, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ. 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 3. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 4. Zamawiający zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta po 14 maja 2017 r.  

zamówienie na:

Zakup i sadzenie drzew na terenie gminy Brzuze

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRG.2601.2.2017
wartość: poniżej 30 tyś euro
termin składania ofert: 4 kwietnia 2017  15:00
wynik postępowania: Brzuze, 07.04.2017 r. RRG.2601.2.2017 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Zakup i sadzenie drzew na terenie gminy Brzuze”. Numer postępowania: RRG.2601.2.2017 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Zakup i sadzenie drzew na terenie gminy Brzuze”, najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyło PHU „POLTER” Sławomir Piguła, Grądy 8, 62-610 Sompolno. W/w Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia łącznie w wysokości 10.800,00 zł brutto. Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski 

zamówienie na:

Dostawa tuszów i tonerów na 2017 rok

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRG.2601.1.2017
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 23 stycznia 2017  15:30
wynik postępowania: Brzuze, 31 stycznia 2017 r. RRG.2601.1.2017 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy zapytania ofertowego: „Dostawa tuszów i tonerów na 2017 rok”. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa tuszów i tonerów na 2017 rok” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma NIKA 1 Sp. z o.o., ul. Czerniakowska 145 nr lok 1/B88, 00-453 Warszawa. W/w Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia łącznie w wysokości 27 502,80 zł brutto. Z up. Wójta Gminy Brzuze Sekretarz Agata Ciechanowska 

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij