Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRG.2601.2.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2020  15:00
przyczyna unieważnienia: Brzuze, 19.06.2020 r. RRG.2601.2.2020 Ogłoszenie Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” Numer postępowania: RRG.2601.2.2020 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, nie wpłynęła w wyznaczonym terminie żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione. Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)