Ogłoszenia

Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/najmu z dnia 31 marca 2020 r.

Na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.65) podaje się do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzuze został wywieszony wykaz nieruchomości [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/najmu

Na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.2204) podaje się do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzuze został wywieszony wykaz nieruchomości [...]

Informacja o wyniku przetargu

Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018 r. poz.2204)  oraz na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań [...]

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje się do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzuze została wywieszona informacja dotycząca [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 28.01.2019 r.

Na podstawie art.35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację dotyczącą nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. [...]

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podaje się do wiadomości informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium [...]

Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje się do wiadomości informację dotyczącą odwołania przetargu na sprzedaż działki. [...]

Wykaz gruntowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz.2147, poz.2260; z 2017 r. poz.820, poz.1509) podaje się do wiadomości  informację dotyczącą nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnym [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (01.12.2016)

Na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z póżn. zm.) podaje się do wiadomości informację dotyczącą nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (17.02.2016)

Na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) podaje się do wiadomości informację dotyczącą nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (13.04.2015)

Na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518)  podaje się do wiadomości informację dotyczącą nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. [...]

Konkurs na zadania z zakresu sportu

Wójt Gminy Brzuze z dniem 11 marca 2015 roku, ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu sportu w 2015 roku. Środki przeznaczone przez gminę na realizację zadań z zakresu sportu obejmować będą między innymi pokrycie kosztów [...]

Informacja dotycząca skarg i wniosków

Wójt Gminy Brzuze - [...]

Losowanie składów komisji wyborczych

Wójt gminy Brzuze zawiadamia, że w dniu 5 maja 2014 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Brzuze, pokój nr 4, odbędzie się losowanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5. [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzuze w 2014 roku...

Ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzuze w 2014 roku, powołania Komisji Konkursowej i Regulaminu prac Komisji oraz szczegółowych zasad [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), podaje się do wiadomości informację dotyczącą nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. [...]

Protokoły na okoliczność przejęcia przez Gminę Brzuze mienia skarbu Państwa

Na podstawie art. 16 pkt 3 ustawy z 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191) w Referacie Rozwoju Gminy Brzuze spisane zostały [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i wynajmu

Na podstawie art. 35 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), podaje się do wiadomości informację dotyczącą nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i wynajmu. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 lutego 2013 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [...]

Protokół na okoliczność przejęcia przez Gminę Brzuze mienia skarbu Państwa

Na podstawie art. 16 pkt 3 ustawy z 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191) w Referacie Rozwoju Gminy Brzuze spisany został protokół [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), podaje się do wiadomości informację dotyczącą nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzuze z dnia 01 października 2012 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Na podstawie art. 35 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), podaje się do wiadomości informację dotyczącą nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnym nieograniczonym i [...]

Informacja dotycząca lokali przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 34 i 35 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), podaje się do wiadomości informację dotyczącą lokali przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dotychczasowym [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzuze z dnia 11 lipca 2012 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzuze z dnia 11 lipca 2012 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego [...]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora gimnazjum

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzuze o konkursie na stanowisko dyrektora Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem [...]

Otwarcie oferty z zakresu upowszechniania sportu

20 kwietnia 2012 roku komisja konkursowa dokonała otwarcia oferty na realizację zadań z zakresu rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Brzuze w 2012 roku. Termin składania ofert upłynął 11 kwietnia br. Wpłynęła jedna [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzuze z dnia 5 kwietnia 2012 r.

Wójt Gminy Brzuze ogłasza konsultacje w sprawie okręgów wyborczych i obwodów głosowania w wyborach do rady gminy ustalanych zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) i z [...]

Informacja o przetargu

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), podaje się do wiadomości informację dotyczącą nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzuze

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyNa podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzuze został wywieszony na okres 21 dni wykaz 2 [...]

Komunikat z dnia 18 maja 2011 roku

Realizując uchwałę nr IV/34/11 z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i pomiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności [...]

Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie lokalu

Wójt Gminy Brzuze ogłasza rokowania, po drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na zbycie lokalu użytkowego nr 3 w budynku mieszkalnym, oznaczonym nr 49, o powierzchni użytkowej 29,48 m2, położonego na działce oznaczonej nr [...]

Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego

Na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu [...]

Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzuze został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego [...]

Ogłoszenie

Na podstawie art. 34, art. 35, art. 37 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) podaje się do wiadomości informację dotyczącą nieruchomości przeznaczonych do przetargu ustnego [...]

Ogłoszenie o naborze ofert

Wójt Gminy Brzuze, 87-517 Brzuze 62 działając na podstawie art. 4 pkt. 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, zmiany: Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz.1058) zaprasza do [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzuze

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz [...]

metryczka