Komunikat z dnia 18 maja 2011 roku

Realizując uchwałę nr IV/34/11 z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i pomiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam na dzień 26 maja 2011 roku spotkanie konsultacyjne w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Brzuze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2011 roku. Spotkanie odbędzie się w wiejskim domu kultury w Brzuzem. Rozpoczęcie – godz. 10:00.
 
                                                                                     Wójt Gminy Brzuze
                                                                                        Jan Koprowski
 
Projekt aktu (126kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (18 maja 2011)
Opublikował: Michał Przybylski (18 maja 2011, 11:34:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1668