Uchwały Rady Gminy

Uchwała nr IV/20/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli uchwała IV/20/07 (717kB) word

Uchwała nr IV/21/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wpłacania uchwała IV/21/07 (166kB) word

Uchwała nr IV/22/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały okreslającej wysokośc opłaty administracyjnej uchwała IV/22/07 (110kB) word

Uchwała nr IV/23/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia gminy do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ" uchwała IV/23/07 (75kB) word

Uchwała nr IV/24/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego uchwała IV/24/07 (85kB) word

Uchwała nr IV/25/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla jednostek budżetowych działających w zakresie pomocy społecznej oraz wartości jednego punktu do ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego uchwała IV/25/07 (124kB) word

Uchwała nr IV/26/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania diet i zwrotów kosztów podróży dla sołtysów uchwała IV/26/07 (89kB) word

Uchwała nr IV/27/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych uchwała IV/27/07 (87kB) word

Uchwała nr V/28/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 uchwała V/28/07 część I (2551kB) word uchwała V/28/07 część II (1101kB) word

Uchwała nr V/29/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia gminy do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ" uchwała V/29/07 (84kB) word

Uchwała nr V/30/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy uchwała V/30/07 (556kB) word

Uchwała nr V/31/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy uchwała V/31/07 (114kB) word

Uchwała nr V/32/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej uchwała V/32/07 (73kB) word

Uchwała nr V/33/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej uchwała V/33/07 (74kB) word

Uchwała nr V/34/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu poręczenia kredytu bankowego uchwała V/34/07 (76kB) word

Uchwała nr VI/35/07 Rada Gminy Brzuze z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie informacji o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego uchwała VI/35/07 (88kB) word

Uchwała nr VI/36/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie wyłonienia przedstawiciela gminy do składu Rady Społecznej ZOZ w Rypinie uchwała VI/36/07 (69kB) word

Uchwała nr VII/37/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brzuze za rok 2006 uchwała VII/37/07 (146kB) word

Uchwała nr VII/38/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr V/28/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 uchwała VII/38/07 (520kB) word

Uchwała nr VII/39/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie odwołania sekretarza gminy uchwała VII/39/07 (83kB) word

Uchwała nr VII/40/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie odwołania skarbnika gminy uchwała VII/40/07 (95kB) word

Uchwała nr VII/41/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania sekretarza gminy uchwała VII/41/07 (94kB) word

Uchwała nr VII/42/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania skarbnika gminy uchwała VII/42/07 (93kB) word

Uchwała nr VIII/43/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr V/28/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. uchwała VIII/43/07 (11kB) word

Uchwała nr VIII/44/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia stawki za 1 m sześcienny ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych uchwała VIII/44/07 (77kB) word

Uchwała nr VIII/45/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia taryfy opłat za 1 m sześcienny wody uchwała VIII/45/07 (74kB) word

Uchwała nr VIII/46/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 - 2013 uchwała VIII/46/07 (194kB) word

Uchwała nr VIII/47/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu kąpieliska gminnego i plaży w Brzuzem uchwała VIII/47/07 (284kB) word

Uchwała nr IX/48/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr V/28/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. uchwała IX/48/07 (1240kB) word

Uchwała nr IX/49/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego gminy Brzuze w zakresie obejmującym wybrane obszary:
obszar nr 1 - wieś Łączonek
obszar nr 2 - wieś Łączonek
obszar nr 3 - wieś Gulbiny
obszar nr 4 - wieś Gulbiny
obszar nr 5 - wieś Ostrowite
obszar nr 6 - wieś Radzynek
uchwała IX/49/07 (1719kB) word

Uchwała nr IX/50/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej uchwała IX/50/07 (90kB) word

Uchwała nr IX/51/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego uchwała IX/51/07 (86kB) word

Uchwała nr IX/52/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych uchwała IX/52/07 (131kB) word

Uchwała nr IX/53/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu oraz zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu w ramach zadań wlasnych z zakresu pomocy spolecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez Gminę Brzuze uchwała IX/53/07 (378kB) word

Uchwała nr IX/54/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu placu zabaw" uchwała IX/54/07 (258kB) word

Uchwała nr IX/55/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Dobre w latach 2007 - 2015 uchwała IX/55/07 (937kB) word

Uchwała nr X/56/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 20 września 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego uchwała X/56/07 (87kB) word

Uchwała nr X/57/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 20 września 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej uchwała X/57/07 (97kB) word

Uchwała nr X/58/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 20 września 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/53/2007 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2007 r. uchwała X/58/07 (109kB) word

Uchwała nr X/59/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 20 września 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr V/28/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 uchwała X/59/07 (586kB) word

Uchwała Nr XII/61/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomności na 2008 r. pobierz... (201kB) word

Uchwała Nr XII/62/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. pobierz... (369kB) word

Uchwała Nr XII/63/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie: określenia stawki opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów opłaty targowej oraz wysokości ich prowizji za inkaso pobierz... (139kB) word

Uchwała Nr XII/64/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2007 r.
zmieniająca: uchwałę Nr V/28/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. pobierz... (985kB) word

Uchwała Nr XII/65/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2007 r.
zmieniająca: uchwałę Nr IX/49/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze w zakresie obejmującym wybrane obszary pobierz... (360kB) word

Uchwała Nr XII/66/07 Rady Gminy Brzuze z dnaia 30 października 2007 r.
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej pobierz... (83kB) word

Uchwała Nr XII/67/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania wyboru ławników sądowych pobierz... (166kB) word

Uchwała Nr XII/68/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie: wyboru ławników pobierz... (95kB) word

Uchwała Nr XII/69/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania niektórych obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów pobierz... (123kB) word

Uchwała Nr XII/70/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu funduszu zdrowotnego pobierz... (306kB) word

Uchwała Nr XIV/71/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: wydatków budżetu gminy Brzuze, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego pobierz... (160kB) word

Uchwała Nr XIV/72/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2007 r.
zmieniająca: uchwałę Nr V/28/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. pobierz... (526kB) word

Uchwała Nr XIV/73/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2007 r.
zmieniająca: uchwałę w sprawie przyznania diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów pobierz... (98kB) word

Uchwała nr XIV/74/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu na rok 2008 pobierz... (286kB) word

Uchwała Nr XIV/75/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej pobierz... (94kB) word

Uchwała Nr XIV/76/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej pobierz... (93kB) word

Uchwała Nr XIV/77/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: użyczenia nieruchomości zabudowanej pobierz... (75kB) word

Uchwała Nr XIV/78/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2007 r.
zmieniająca: Uchwałę Nr X/57/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 20 września 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej pobierz... (119kB) word

metryczka


Wytworzył: Danuta Wiśniewska (2 lipca 2007)
Opublikował: Danuta Wiśniewska (2 lipca 2007, 15:13:32)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (10 czerwca 2008, 09:07:49)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11356