Zarządzenia Wójta Gminy Brzuze na rok 2008

Zarządzenie Nr 01/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 03 stycznia 2008 r.
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi szkoły do podejmowania działań w zakresie zaciągania zobowiązań na rzecz gminy w ramach kierowania jednostką budżetową więcej... (105kB) word

Zarządzenie Nr 02/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze więcej... (98kB) word

Zarządzenie Nr 03/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie: powołania Zespołu Roboczego do zarządzania projektem w ramach Programu Integracji Społecznej więcej... (183kB) word

Zarządzenie Nr 04/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 lutego 2008 r.
w sprawie: powołania komisji więcej... (62kB) word

Zarządzenie Nr 05/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 lutego 2008 r.
w sprawie: informacji z wykonaniu budżetu za IV kwartał 2007 roku więcej... (138kB) word

Zarządzenie Nr 06/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 03 marca 2008 r.
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi szkoły do podejmowania działań w zakresie zaciągania zobowiązań na rzecz gminy w ramach kierowania jednostką budżetową więcej... (103kB) word

Zarządzenie Nr 07/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 03 marca 2008 r.
w sprawie: powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem więcej... (96kB) word

Zarządzenie Nr 08/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 03 marca 2008 r.
w sprawie: upoważnienia pracownika GOPS - pełniącego obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach administracji publicznej więcej... (217kB) plik

Zarządzenie Nr 09/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 11 marca 2008 r.
w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze więcej... (111kB) word

Zarządzenie Nr 10/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 17 marca 2008 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 r. więcej... (213kB) word

Zarządzenie Nr 11/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 17 marca 2008 r.
zmieniające uchwałę Nr XIV/74/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 więcej... (945kB) word

Zarządzenie Nr 12/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 marca 2008 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania kontroli w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów stałych oraz nieczystości płynnych więcej... (84kB) word

Zarządzenie Nr 13/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 kwietnia 2008 r.
w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy za dzień 3 maja 2008 r. więcej... (93kB) word

Zarządzenie Nr 14/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: ustalenia zasad kontroli i nadzoru nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej na terenie gminy Brzuze więcej... (244kB) word

Zarządzenie Nr 15/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia kontroli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej więcej... (105kB) word

Zarządzenie Nr 16/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie: informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2008 roku więcej... (163kB) word

Zarządzenie Nr 17/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 maja 2008 r.
zmieniające uchwałę Nr XIV/74/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 więcej... (755kB) word

Zarządzenie Nr 18/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16 maja 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej... (104kB) word

Zarządzenie Nr 19/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 17 maja 2008 r.
w sprawie powołania komisji stypendialnej dla potrzeb ustalenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym więcej... (131kB) word

Zarządzenie Nr 20/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 maja 2008 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 r. więcej... (335kB) word

Zarządzenie Nr 21/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 2 czerwca 2008 r.
w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Referatu Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy Brzuze więcej... (109kB) word

Zarządzenie Nr 22/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 2 czerwca 2008 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędy Gminy - pełniącego obowiązki Kierownika Referatu Rozwoju Gminy do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej więcej... (211kB) word

Zarządzenie Nr 23/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 2 czerwca 2008 r.
w sprawie: powołania koordynatora zamówień publicznych więcej... (107kB) word

Zarządzenie Nr 24/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 4 czerwca 2008 r.
w sprawie powołania zespołu do spraw wdrażania i aktualizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych więcej... (199kB) word

Zarządzenie Nr 25/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 17 czerwca 2008 r.
zmieniające uchwałę Nr 61/13/2001 Zarządu Gminy Brzuze z dnia 9 czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia do realizacji "Gminnego Programu Małej Retencji" więcej... (83kB) word

Zarządzenie Nr 26/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2008 r
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych więcej... (154kB) word

Zarządzenie Nr 27/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28 lipca 2008 r.
zmieniające uchwałę Nr XIV/74/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 więcej... (522kB) word

Zarządzenie Nr 28/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 lipca 2008 r.
w sprawie informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2008 roku więcej... (137kB) word

Zarządzenie Nr 29/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 14 sierpnia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia aneksu do zasad prowadzenia rachunkowości oraz planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych więcej... (533kB) word

Zarządzenie Nr 30/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 14 sierpnia 2008 r.
w sprawie upoważnienia pracownika GOPS - pełniącego obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji więcej... (88kB) word

Zarządzenie Nr 31/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 sierpnia 2008 r.
zmieniające uchwałę Nr XIV/74/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 więcej... (782kB) word

Zarządzenie Nr 32/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 19 września 2008 r.
w sprawie powołania komisji do przejęcia sprzętu więcej... (101kB) word

Zarządzenie Nr 33/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 września 2008 r.
zmieniające uchwałę Nr XIV/74/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 więcej... (2079kB) word

Zarządzenie Nr 34/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 1 października 2008 r.
zmieniające uchwałę Nr XIV/74/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 więcej... (699kB) word

Zarządzenie Nr 35/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 1 października 2008 r.
w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego GOPS do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego więcej... (79kB) word

Zarządzenie Nr 36/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 1 października 2008 r.
w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego GOPS do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego więcej... (77kB) word

Zarządzenie Nr 37/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 15 października 2008 r.
w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami na rok 2009 więcej... (159kB) word

Zarządzenie Nr 38/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16 października 2008 r.
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt więcej... (133kB) word

Zarządzenie Nr 39/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 października 2008 r.
zmieniające uchwałę Nr XIV/74/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 więcej... (768kB) word

Zarządzenie Nr 40/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 października 2008 r.
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za dzień 1 listopada 2008 r więcej... (97kB) word

Zarządzenie Nr 41/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 października 2008 r.
w sprawie informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2008 roku więcej... (125kB) word

Zarządzenie Nr 42/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2009 więcej... (181kB) word

Zarządzenie Nr 43/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24 listopada 2008 r.
zmieniające uchwałę Nr XIV/74/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 więcej... (791kB) word

Zarządzenie Nr 44/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 3 grudnia 2008 r.
zmieniające uchwałę Nr XIV/74/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 więcej... (481kB) word


Zarządzenie Nr 45/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 3 grudnia 2008 r.
w sprawie powołania komisji w celu dokonania przeglądu technicznego w Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowitem więcej... (107kB) word


Zarządzenie Nr 46/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej... (93kB) word

Zarządzenie Nr 47/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb - WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową - Urząd Gminy Brzuze oraz jednostki organizacyjne Gminy Brzuze więcej... (306kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (31 stycznia 2008)
Opublikował: Michał Przybylski (31 stycznia 2008, 14:49:16)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (30 kwietnia 2009, 08:35:46)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8337