Zarządzenia Wójta Gminy Brzuze na rok 2009

Zarządzenie Nr 1/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 02 stycznia 2009 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej... (106kB) word

Zarządzenie Nr 2/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 20 stycznia 2009 r.
w sprawie wyboru sołtysa i członka Rady Sołeckiej w sołectwie Trąbin Wieś więcej... (70kB) word

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 stycznia 2009 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Brzuze więcej... (286kB) word

Zarządzenie Nr 4/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 02 lutego 2009 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej więcej... (95kB) word

Zarządzenie Nr 5/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 02 lutego 2009 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy - Kierownika Referatu Rozwoju Gminy do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej więcej... (201kB) word

Zarządzenie Nr 6/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie: informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2008 roku więcej... (216kB) plik

Zarządzenie Nr 7/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 5 marca 2009 r.
zmieniające zarządzenie Nr 16/07 Wójta Gminy Brzuze z dnia 02 maja 2007 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej więcej... (379kB) plik

Zarządzenie Nr 8/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 05 marca 2009 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r. więcej... (288kB) plik

Zarządzenie Nr 9/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem więcej... (268kB) plik

Zarządzenie Nr 10/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek budżetowych działających w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami) więcej... (264kB) plik

Zarządzenia Nr 11/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 09 kwietnia 2009 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze więcej... (144kB) plik

Zarządzenie Nr 12/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie: informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2009 roku więcej... (226kB) pdf

Zarządzenie Nr 13/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 05 maja 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostce organizacyjnej - Szkole Podstawowej w Ostrowitem więcej... (268kB) plik

Zarządzenie Nr 14/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07 maja 2009 r.
zmieniające zarządzenie Nr 13/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostce organizacyjnej - Szkole Podstawowej w Ostrowitem więcej... (241kB) plik

Zarządzenie Nr 15/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 14 maja 2009 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych więcej... (416kB) plik

Zarządzenie Nr 16/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 20 maja 2009 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r. więcej... (567kB) pdf

Zarządzenie Nr 17/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 3 czerwca 2009 r.
zmieniające uchwałę Nr XXII/122/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009 więcej... (1604kB) plik

Zarządzenie Nr 18/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 3 czerwca 2009 r.
w sprawie przystąpienia do organizacji konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola samorządowego więcej... (107kB) plik

Zarządzenie Nr 19/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 3 czerwca 2009 r.
w sprawie przystąpienia do organizacji konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół więcej... (104kB) plik

Zarządzenie Nr 20/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej... (134kB) plik

Zarządzenie Nr 21/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 7/06 z dnia 01 marca 2006 roku więcej... (116kB) plik

Zarządzenie Nr 22/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 czerwca 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Ostrowitem więcej... (172kB) plik

Zarządzenie Nr 23/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2009 r.
zmieniające uchwałę Nr XXII/122/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009 więcej... (346kB) pdf

Zarządzenie Nr 24/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów, kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych więcej... (172kB) pdf Aneks (73kB) pdf

Zarządzenie Nr 25/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Brzuze więcej... (973kB) pdf

Zarządzenie Nr 27/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27 lipca 2009 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2009 roku więcej... (263kB) pdf

Zarządzenie Nr 28/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 4 sierpnia 2009 r.
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za dzień 15 sierpnia 2009 r. więcej... (158kB) pdf

Zarządzenie Nr 29/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24 sierpnia 2009 r.
zmieniające uchwałę Nr XXII/122/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009 więcej... (547kB) pdf

Zarządzenie Nr 30/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 sierpnia 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostce organizacyjnej - Szkole Podstawowej w Ostrowitem więcej... (423kB) pdf

Zarządzenie Nr 31/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 sierpnia 2009 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego więcej... (364kB) pdf

Zarządzenie Nr 32/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi szkoły do podejmowania działań w zakresie zaciągania zobowiązań na rzecz gminy w ramach kierowania jednostką budżetową więcej... (629kB) pdf

Zarządzenie Nr 33/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Ostrowitem więcej... (528kB) pdf

Zarządzenie Nr 34/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 1 września 2009 r.
w sprawie przystąpienia do organizacji konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowitem więcej... (807kB) pdf

Zarządzenie Nr 35/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 4 września 2009 r.
w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego więcej... (548kB) pdf

Zarządzenie Nr 36/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 września 2009 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowitem więcej... (246kB) pdf

Zarządzenie Nr 37/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 września 2009 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ostrowitem więcej... (248kB) pdf

Zarządzenie Nr 38/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 września 2009 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi szkoły do podejmowania działań w zakresie zaciągania zobowiązań na rzecz gminy w ramach kierowania jednostką budżetową więcej... (534kB) pdf

Zarządzenie Nr 39/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 września 2009 r.
zmieniające uchwałę Nr XXII/122/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009 więcej... (1523kB) pdf

Zarządzenie Nr 40/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 7 października 2009 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowitem więcej... (184kB) pdf

Zarządzenie Nr 41/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 7 października 2009 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ostrowitem więcej... (187kB) pdf

Zarządzenie Nr 42/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 15 października 2009 r.
w sprawie przygotowania uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami na rok 2010 więcej... (308kB) pdf

Zarządzenie Nr 43/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 15 października 2009 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi przedszkola do podejmowania działań w zakresie zaciągania zobowiązań na rzecz gminy w ramach kierowania jednostką budżetową więcej... (196kB) pdf

Zarządzenie Nr 44/09 wójta Gminy Brzuze z dnia 15 października 2009 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi szkoły do podejmowania działań w zakresie zaciągania zobowiązań na rzecz gminy w ramach kierowania jednostką budżetową więcej... (187kB) pdf

Zarządzenie nr 45/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 października 2009 r.
więcej... (104kB) pdf

Zarządzenie Nr 46/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2009 roku więcej... (232kB) pdf

Zarządzenie Nr 47/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 13 listopada 2009 r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2010 więcej... (208kB) pdf

Zarządzenie Nr 48/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23 listopada 2009 r.
zmieniające uchwałę Nr XXII/122/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009 więcej... (477kB) pdf

Zarządzenie Nr 49/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za dzień 26 grudnia 2009 r. więcej... (161kB) pdf

Zarządzenie Nr 50/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 3 grudnia 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej... (167kB) pdf

Zarządzenie Nr 51/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16 grudnia 2009 r.
zmieniające uchwałę Nr XXII/122/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009 więcej... (450kB) pdf

Zarządzenie Nr 52/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 grudnia 2009 r.
zmieniające uchwałę Nr XXII/122/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009 więcej... (414kB) pdf

Zarządzenie Nr 53/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 grudnia 2009 r.
w sprawie powierzenia stanowiska kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem więcej... (150kB) pdf

Zarządzenie Nr 54/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 grudnia 2009 r.
zmieniające uchwałę Nr XXII/122/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009 więcej... (290kB) pdf

Zarządzenie Nr 55/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 grudnia 2009 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Brzuze więcej... (386kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (22 stycznia 2009)
Opublikował: Michał Przybylski (22 stycznia 2009, 10:03:31)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (29 lipca 2011, 08:30:34)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5770