Zarządzenia Wójta Gminy Brzuze na rok 2010

Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Brzuze z dnia 1 lutego 2010 r.
w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego pobierz... (579kB) pdf

Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2009 roku pobierz... (249kB) pdf

Zarządzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 r. pobierz... (364kB) pdf

Zarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy Brzuze z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej pobierz... (562kB) pdf

Zarządzenie Nr 5/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16 marca 2010 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi - wyznaczonemu do zastępowania dyrektora szkoły do podejmowania działań w zakresie zaciągania zobowiązań na rzecz gminy w ramach kierowania jednostką budżetową pobierz... (580kB) pdf

Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 marca 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej pobierz... (576kB) pdf

Zarządzenie Nr 7/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2010 r.
zmieniające uchwałę Nr XXXIII/193/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010 pobierz... (1382kB) pdf

Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2010 roku pobierz... (240kB) pdf

Zarządzenie Nr 9/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za dzień 1 maja 2010 r. pobierz... (427kB) pdf

Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową - Urząd Gminy Brzuze oraz jednostki organizacyjne Gminy Brzuze pobierz... (568kB) pdf

Zarządzenie Nr 11/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 19 maja 2010 r.
zmieniające uchwałę Nr XXXIII/193/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010 więcej... (2253kB) pdf

Zarządzenie Nr 12/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 maja 2010 r.
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego więcej... (665kB) pdf

Zarządzenie Nr 13/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 maja 2010 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 r. więcej... (651kB) pdf

Zarządzenie Nr 14/2010 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych pobierz... (314kB) pdf

Zarządzenie Nr 15/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 17 czerwca 2010 r.
zmieniające uchwałę Nr XXXIII/193/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010 więcej... (1730kB) pdf

Zarządzenie Nr 16/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie upoważnienia kierownika i pracownika GOPS więcej... (392kB) pdf

Zarządzenie Nr 17/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu więcej... (587kB) pdf

Zarządzenie Nr 18/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej więcej... (348kB) pdf

Zarządzenie Nr 19/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie powołania członka obwodowej komisji wyborczej więcej... (341kB) pdf

Zarządzenie Nr 20/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2010 r.
zmieniające uchwałę Nr XXXIII/193/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010 pobierz... (1872kB) pdf

Zarządzenie Nr 21/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej pobierz... (507kB) pdf

Zarządzenie Nr 22/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w gminie Brzuze pobierz... (1251kB) pdf

Zarządzenie Nr 23/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej w ramach systemu kontroli zarządczej pobierz... (113kB) pdf

Zarządzenie Nr 24/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wprowadzenia aneksu do zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych pobierz... (546kB) pdf

Zarządzenie Nr 25/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego pobierz... (732kB) pdf

Zarządzenie Nr 26/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego pobierz... (735kB) pdf

Zarządzenie Nr 27/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego pobierz... (710kB) pdf

Zarządzenie Nr 28/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 lipca 2010 r.
zmieniające uchwałę Nr XXXIII/193/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010 pobierz... (327kB) pdf

Zarządzenie Nr 29/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27 lipca 2010 r.
w sprawie: informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2010 roku pobierz... (178kB) pdf

Zarządzenie Nr 30/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 lipca 2010 r.
zmieniające uchwałę Nr XXXIII/193/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010 pobierz... (335kB) pdf

Zarządzenie Nr 31/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24 sierpnia 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej pobierz... (570kB) pdf

Zarządzenie Nr 32/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trąbinie pobierz... (353kB) pdf

Zarządzenie Nr 33/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 1 września 2010 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi szkoły do podejmowania działań w zakresie zaciągania zobowiązań na rzecz gminy w ramach kierowania jednostką budżetową pobierz... (155kB) pdf

Zarządzenie Nr 34/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 1 września 2010 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi - wyznaczonemu do zastępowania dyrektora szkoły, do podejmowania działań w zakresie zaciągania zobowiązań na rzecz gminy w ramach kierowania jednostką budżetową pobierz... (176kB) pdf

Zarządzenie Nr 35/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 2 września 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Brzuze na rok 2010 pobierz... (303kB) pdf

Zarządzenie Nr 36/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 2 września 2010 r.
w sprawie wprowadzenia aneksu do zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych pobierz... (623kB) pdf

Zarządzenie Nr 37/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 8 września 2010 r.
w sprawie powołania komisji pobierz... (319kB) pdf

Zarządzenie Nr 38/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 8 września 2010 r.
w sprawie powołania komisji pobierz... (277kB) pdf

Zarządzenie Nr 39/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 14 września 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej pobierz... (365kB) pdf

Zarządzenie Nr 40/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 15 września 2010 r.
zmieniające uchwałę Nr XXXIII/193/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010 pobierz... (373kB) pdf

Zarządzenie Nr 41/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 15 września 2010 r.
w sprawie powołania komisji pobierz... (246kB) pdf

Zarządzenie Nr 42/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Brzuze na 2011 rok. pobierz... (431kB) pdf

Zarządzenie Nr 43/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2010 roku. pobierz... (442kB) pdf

Zarządzenie Nr 44/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brzuze na rok 2010 pobierz... (227kB) word

Zarządzenie Nr 45/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie powołania komisji pobierz... (146kB) pdf

Zarządzenie Nr 46/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2011-2014 oraz projektu budżetu Gmiy Brzuze na rok 2011 pobierz... (237kB) pdf

Zarządzenie Nr 47/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie powołania komisji pobierz... (149kB) pdf

Zarządzenie Nr 48/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 listopada 2010 r.
w sprawie wprowadzenia aneksu do zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych pobierz.. (333kB) pdf

Zarządzenie Nr 49/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2010 r.
zmieniające uchwałę Nr XXXIII/193/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010 pobierz... (529kB) pdf

Zarządzenie Nr 50/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego pobierz... (265kB) pdf

Zarządzenie Nr 51/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za dzień 25 grudnia 2010 r. pobierz... (172kB) pdf

Zarządzenie Nr 52/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 grudnia 2010 r.
zmieniające uchwałę Nr XXXIII/193/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010 pobierz... (571kB) pdf

Zarządzenie Nr 53/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzuze pobierz... (180kB) pdf

Zarządzenie Nr 54/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pobierz... (296kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (14 maja 2010)
Opublikował: Michał Przybylski (14 maja 2010, 09:02:31)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (5 stycznia 2011, 11:00:33)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5507