Zamówienia publiczne GOPS

Zamówienia publiczne GOPS

Ogłoszenie nr 1/2019 Przewóz posiłków w 2020 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzuzem zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Przewóz posiłków z Kuchni znajdującej się w Szkole Podstawowej w Ostrowitem do punktów wydawania posiłków w szkołach podstawowych [...]

Ogłoszenie nr 1/2018 - Przewóz posiłków w 2019 roku

Przewóz posiłków z Kuchni znajdującej się w Szkole Podstawowej w Ostrowitem do punktów wydawania posiłków w szkołach podstawowych w czasie trwania nauki szkolnej oraz do świetlic wiejskich w czasie zorganizowanego wypoczynku letniego [...]

Ogłoszenie nr 1/2017 - Przewóz posiłków w 2018 roku

Przewóz posiłków z Kuchni znajdującej się w Szkole Podstawowej w Ostrowitem do punktów wydawania posiłków w szkołach podstawowych w czasie trwania nauki szkolnej oraz do świetlic wiejskich w czasie zorganizowanego wypoczynku letniego i [...]

Przewóz posiłków z Kuchni znajdującej się w Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem do punktów wydawania posiłków na terenie gminy Brzuze na rok 2017

Przewóz posiłków z Kuchni znajdującej się w Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem do punktów wydawania posiłków w szkołach podstawowych w czasie trwania nauki szkolnej oraz do świetlic wiejskich w czasie zorganizowanego wypoczynku [...]

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dotyczącym organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych oraz dodatkowych szkoleń, realizowanych w ramach projektu systemowego pt. "Gmina Brzuze mówi stop wykluczeniu społecznemu"

„Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych, szkolenia komputerowego, warsztatów umiejętności społecznych i komunikacji interpersonalnej, warsztatów nabywania umiejętności poruszania się po rynku pracy, stylizacja i wizaż [...]

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dotyczącym organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych oraz dodatkowych szkoleń, realizowanych w ramach projektu systemowego "Gmina Brzuze mówi stop wykluczeniu społecznemu"

„Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych, szkolenia komputerowego, warsztatów umiejętności społecznych i komunikacji interpersonalnej, warsztatów nabywania umiejętności poruszania się po rynku pracy, stylizacja i wizaż [...]

metryczka