Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dotyczącym organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych oraz dodatkowych szkoleń, realizowanych w ramach projektu systemowego pt. "Gmina Brzuze mówi stop wykluczeniu społecznemu"

„Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych, szkolenia komputerowego, warsztatów umiejętności społecznych i komunikacji interpersonalnej, warsztatów nabywania umiejętności poruszania się po rynku pracy, stylizacja i wizaż oraz kurs BHP z pierwszą pomocą przedmedyczną dla 27 uczestników projektu systemowego pt. „Gmina Brzuze mówi stop wykluczeniu społecznemu”

Dokumenty dotyczące zamówienia:

Ogłoszenie o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty (1648kB) jpg
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (6854kB) pdf
Zmiany do treści SIWZ (7582kB) pdf
SIWZ - uaktualnione (309kB) pdf
Ogłoszenie o zamówieniu (6158kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2848kB) pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ Projekt umowy (102kB) plik
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy (131kB) plik
Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków (90kB) plik
Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (90kB) plik
Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz osób (123kB) plik
Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz usług (122kB) plik

metryczka


Wytworzył: Joanna Łytka (3 czerwca 2013)
Opublikował: Joanna Łytka (3 czerwca 2013, 10:00:54)

Ostatnia zmiana: Joanna Łytka (5 lipca 2013, 13:40:10)
Zmieniono: dodano \"Ogłoszenie o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty\"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1485