Wybory Samorządowe 2014

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (767kB) pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach położonych na terenie właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego we Włocławku (1193kB) pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 27 sierpnia 2014 roku dotyczący miejsc, dni i godzin składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych (917kB) pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów ... (1300kB) pdf

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych ... (128kB) pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzuze z dnia 5 września 2014 roku (128kB) pdf

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2014 roku (218kB) pdf

Obwieszczenie Starosty Rypińskiego z dnia 5 września 2014 roku (518kB) pdf

Pismo Krajowego Biura Wyborczego (506kB) pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania miejskich, gminnych komisji wyborczych (143kB) pdf

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Brzuzem (73kB) pdf

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brzuze z dnia 16 października 2014 r. (135kB) pdf

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych (154kB) pdf

Informacja o uprawnieniach dla wyborców niepełnosprawnych

Informacja o terminach dla niepełnosprawnych

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjecie pełnomocnictwa

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Brzuzem z dnia 17 października 2014 roku (529kB) pdf

Uchwała nr 3/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Brzuzem z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Brzuze zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (345kB) pdf

Uchwała Nr 4/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Brzuzem z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (163kB) pdf

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Brzuzem z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Brzuze zarządzonych na dzieñ 16 listopada 2014 r. (100kB) pdf

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Brzuzem z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Brzuze w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (415kB) pdf

Uchwała Nr 11/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Brzuzem z dnia 25 listopada 2014 r. (94kB) pdfProtokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Brzuze (1414kB) pdf

Protokół z wyborów do Rady Gminy Brzuze (274kB) pdf

Uchwała nr 9/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Brzuzem z dnia 18 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach na Wójta Gminy Brzuze w dniu 30 listopada 2014 roku (1760kB) pdf


Wyniki wyborów Wójta Gminy Brzuze - ponowne głosowanie (475kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (4 września 2014)
Opublikował: Michał Przybylski (4 września 2014, 12:59:39)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (1 grudnia 2014, 09:50:43)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6505