Wybory Samorządowe 2018

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

informacja (102kB) pdf

Filmy informacyjne znajdują się na kanale PKW i KBW na YouTube:

- https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208 - wersja bez tłumacza języka migowego
- https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs - wersja z tłumaczem

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. dotyczące liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (352kB) pdf

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. dotyczące liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (169kB) pdf

Zarządzenie nr 42/18 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorzadu terytorialnego (727kB) pdf

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach (385kB) pdf

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (714kB) pdf

Wyciąg z Kodeksu Wyborczego dotyczący urzędnika wyborczego (460kB) pdf

Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego (212kB) pdf

zaktualizowana INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU (457kB) pdf

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (204kB) pdf

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
pobierz... (383kB) pdf

zaktualizowana INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU z dnia 27 marca 2018 r. (460kB) pdf

zaktualizowana INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GM (456kB) pdf

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 14 sierpnia 2018 r. (33kB) word

Komunikat o liczbie mieszkańców - Komisarz Wyborczy II (17kB) word

KOMUNIKAT w spr. zgłaszania kandydatów do TKW - Komisarz Wyborczy II (32kB) word

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (303kB) pdf

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. (187kB) pdf

Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 paźdz (56kB) word

inf. kww woj. (670kB) plik inf kww gmina (485kB) plik inf. stow. (431kB) plik

KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia 31 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych (212kB) pdf

KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia 29 sierpnia 2018 r. (200kB) pdf o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. (256kB) pdf

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (203kB) pdf

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (203kB) pdf

INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie publicznego losowania. (211kB) pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (2187kB) pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2 (129kB) pdf

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brzuze z dnia 14 września 2018 roku (214kB) pdf

HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BRZUZEM (25kB) word

HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BRZUZEM (299kB) pdf

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brzuzem z dnia 18 września 2018 r. (443kB) jpg

Informacja Urzędu Gminy Brzuze z dnia 21 września 2018 r. (911kB) pdf

INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 24 września 2018 r. (190kB) pdf

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Brzuzem z dnia 28 września 2018 r. o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (532kB) pdf

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego we Włocławku I I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (150kB) pdf

załączniki (235kB) pdf

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego we Włocławku I I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytoriałnego zarządzonych na dzień 21 października (148kB) pdf

Uchwała Nr 4/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Brzuzem z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Brzuze zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (400kB) pdf

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustałenia Wyników Głosowania Nr 1 w gminie Brzuze (122kB) pdf

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego (245kB) pdf

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego (209kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (31 stycznia 2018)
Opublikował: Michał Przybylski (31 stycznia 2018, 14:16:43)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (31 października 2018, 07:58:22)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4083