Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
pobierz... (233kB) pdf

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
pobierz... (437kB) pdf

Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku
pobierz... (248kB) pdf

Komunikat Wójta Gminy Brzuze
pobierz... (102kB) pdf

Informacja Wójta Gminy Brzuze dotycząca zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (108kB) pdf

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brzuze z dnia 15 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
pobierz... (218kB) pdf

INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 26 kwietnia 2019 r.
pobierz... (195kB) pdf

POSTANOWIENIE NR 68/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
pobierz... (149kB) pdf

POSTANOWIENIE NR 69/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
pobierz... (472kB) pdf

Składy komisji pobierz... (208kB) pdf


INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W GŁOSOWANIU


Zgodnie Art. 37a.:
  Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

1) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

2) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach, o których mowa w art. 16 § 1 pkt 3;

3) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w obwodzie głosowania, o którym mowa w art. 28 § 1;

4) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

6) warunkach oraz formach głosowania.

Informacje, o których mowa, udostępniane są przez p. Ewelinę Zwolińską - pracownika urzędu gminy  w godzinach pracy urzędu tj. od godz.  7:30 - 15.30 (wtorek 8:00 - 16:00) w tym telefonicznie, tel. 54 2701123 lub w drukowanych materiałach informacyjnych przesyłanych na wniosek wyborcy niepełnosprawnego, w tym w formie elektronicznej.

Informacje są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych (324kB) pdf

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa (72kB) word

Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa (65kB) word

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych (201kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (18 marca 2019)
Opublikował: Michał Przybylski (18 marca 2019, 11:50:48)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (8 maja 2019, 10:20:12)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1021