Zarządzenia Wójta Gminy Brzuze na rok 2020

Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
pobierz... (55kB) pdf

Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 9 stycznia 2020 r.
w sprawie rozliczenia dotacji celowej dla Gminnego Klubu Sportowego "Pojezierze Brzuze"
pobierz... (42kB) pdf

Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2019 r.
pobierz... (59kB) pdf

Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 stycznia 2020 r.
zmieniające uchwałę Nr XI/89/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na rok 2020
pobierz... (409kB) pdf

Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzuze w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
pobierz... (2278kB) pdf

Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
pobierz... (937kB) pdf

Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe na rok 2020
pobierz... (1594kB) pdf

Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 2 marca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów sportowych do opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe na rok 2020
pobierz... (445kB) pdf

Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzuze w 2020 roku
pobierz... (424kB) pdf

Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Brzuze
pobierz... (189kB) pdf

Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Brzuze i jednostek organizacyjnych gminy
pobierz... (312kB) pdf

Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16 marca 2020 r.
zmieniające uchwałę Nr XI/89/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na rok 2020
pobierz... (3117kB) pdf

Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2020 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzuze, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzuze - za 2019 rok
pobierz... (424kB) pdf

Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem
pobierz... (182kB) pdf

Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Brzuze za 2019 rok
pobierz... (1665kB) pdf

Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 marca 2020 r.
zmieniające Uchwałę Nr XI/90/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2020-2027
pobierz... (3012kB) pdf

Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 7 kwietnia 2020 r.
w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
pobierz... (1882kB) pdf

Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
pobierz... (454kB) pdf

Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16 kwietnia 2020 r.
zmieniające uchwałę Nr XI/89/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na rok 2020
pobierz... (1050kB) pdf

Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28 kwietnia 2020 r.
zmieniające uchwałę Nr XI/89/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na rok 2020
pobierz... (4266kB) pdf

Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
pobierz... (1436kB) pdf

Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2020 roku
pobierz... (254kB) pdf

Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 9 czerwca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w 2020 roku dla pracowników Urzędu Gminy Brzuze oraz jednostek organizacyjnych gminy w zamian za święta przypadające w sobotę
pobierz... (202kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (12 lutego 2020)
Opublikował: Michał Przybylski (12 lutego 2020, 14:13:08)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (9 czerwca 2020, 15:33:17)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 463