Inwestycje infrastrukturalne

 

Gmina poszukuje solidnych partnerów w celu realizacji w najbliższej przyszłości następujących inwestycji:

- budowa i modernizacja dróg, w tym podbudowy betonowych lub tłuczniowych nawierzchni z masy
  oraz powierzchniowe utwardzenia,
- budowa chodników i parkingów,
- budowa sieci kanalizacyjnej,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
- system zagospodarowania odpadów stałych,
- budowa infrastruktury wypoczynkowo - rekreacyjnej,
- modernizacja c. o.,
- modernizacja SUW,
- docieplenia elewacji, wymiana okien.


metryczka


Wytworzył: Danuta Wiśniewska (10 lutego 2005)
Opublikował: Danuta Wiśniewska (10 lutego 2005, 11:21:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 75327