Rada Gminy - zadania i uprawnienia

Rada Gminy jest jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Kadencja Rady trwa cztery lata.

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy( zgodnie z art. 18ustawy o samorzadzie gminnym), o ile ustawy nie stanowią inaczej :

- uchwalanie statutu gminy,

- ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie  sprawozdan z jego działalności,

- powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy na wniosek wójta,

- uchwalanie budżetu gminy , rozpatrywanie sprawozdania z budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

- uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- uchwalanie programów gospodarczych,

- ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych , zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środkow budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

- podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych  w odrębnych ustawach,

- podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczacych:

a). określania zasad  nabycia, zbycia i obciązenia nieruchomości gruntowych oraz ich  wydzierżawiania lub najmu  na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej: do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą  rady gminy, 

b). emitowania obligacji  oraz określania zasad ich zbywania , nabywania i wykupu przez wójta,

c). zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów ,

d). ustalania maksymalnej wysokości pozyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

e). zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę  ustalaną corocznie przez radę gminy,

f). tworzenia i przystepowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i wystepowania z nich,  

g). określania zasad wnoszenia , cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

h). tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych  gminnych jednostek organizacyjnych


Wytworzył: Danuta Wiśniewska (24 lipca 2003)
Opublikował: Danuta Wiśniewska (24 lipca 2003, 13:52:14)

Ostatnia zmiana: Danuta Wiśniewska (24 lipca 2003, 15:08:07)
Zmieniono: Rada Gminy - zadania i uprawnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 22381

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij