Opłaty i podatki (druki do pobrania)

Opłaty i podatki (druki do pobrania)

Uchwała Nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso [...]

Uchwała Nr XVIII/133/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2013 r. [...]

Uchwała Nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r. [...]

Uchwała Nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r. [...]

Uchwała Nr IX/74/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r. [...]

Uchwała Nr IX/75/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2012 r. [...]

Uchwała Nr IX/76/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych [...]

Uchwała Nr II/6/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 grudnia 2010 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2011 r. [...]

Uchwała Nr II/7/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 grudnia 2010 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok [...]

Uchwała Nr II/8/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 grudnia 2010 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. [...]

Uchwała Nr XXXII/183/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2010 r. [...]

Uchwała Nr XXXII/184/09 rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. [...]

Uchwała Nr XXXII/185/09 rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok [...]

Uchwała Nr XXI/112/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 listopada 2008 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2009 r. [...]

Uchwała Nr XXI/113/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 listopada 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. [...]

Uchwała Nr XXI/114/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 listopada 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. [...]

Uchwała Nr XII/60/07 Rady Gminy Brzuze

w sprawie: obniżenia średniej ceny slupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2008 rok [...]

Uchwała Nr XII/61/07 Rady Gminy Brzuze

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok [...]

Uchwała Nr XII/62/07 Rady Gminy Brzuze

w sprawie: określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok [...]

Uchwała Nr XII/63/07 Rady Gminy Brzuze

w sprawie: określenia opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów opłaty targowej oraz wysokości ich prowizji za inkaso [...]

Uchwała Nr II/12/06 Rady Gminy Brzuze

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok [...]

Uchwała Nr II/13/06 Rady Gminy Brzuze

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok [...]

Uchwała Nr II/14/06 Rady Gminy Brzuze

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2007 rok [...]

Uchwała nr XXXV/134/05 Rady Gminy Brzuze

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006r. [...]

Uchwała nr XXXV/133/05 Rady Gminy Brzuze

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006r. [...]

Uchwała nr XXXV/132/05 Rady Gminy Brzuze

 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2006r. [...]

Uchwała Nr XXIV/105/04, Rady Gminy Brzuze

 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych.  W celu pobrania formularzu proszę kliknąć na wybrany plik: - - - -  - - - - - - - - [...]

Uchwała Nr XXIV/102/04, Rady Gminy Brzuze

 w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005r.   [...]

Uchwała Nr XXIV/101/04, Rady Gminy Brzuze

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005r. [...]

Uchwała Nr XXIV/100/04, Rady Gminy Brzuze

 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2005r. [...]

Uchwała Nr XV/69/03, Rady Gminy Brzuze

 w sprawie określenia stawki opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasenta opłaty targowej oraz wysokości jego prowizji za inkaso [...]

Uchwała Nr III/16/98, Rady Gminy Brzuze

 w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej. [...]

metryczka