Rejestry i ewidencje

Urząd Gminy prowadzi rejestry i ewidencje określone w instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych .

Prowadzone są następujace rejestry i ewidencje :

- rejestr uchwał Rady Gminy  - prowadzony przez stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

- rejestr zarządzeń Wójta Gminy Brzuze - stanowisko ds. organizacyjnych kadr,

- rejestr odroczeń podatku - stanowisko ds. księgowości podatkowej

- rejestr umorzeń odsetek od zaległości podatkowych - stanowisko ds. księgowości podatkowej

- rejestr rozłożeń na raty zaległego podatku - stanowisko ds. księgowości podatkowej

- rejestr zaświadczeń i informacji - stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

- rejestr ulg z tytułu nabycia gruntów - stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat

- rejestr ulg inwestycyjnych - stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat

- rejestr ulg żołnierskich - stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat

- rejestr umorzeń podatku - księgowość podatkowa

- rejestr utraconych dowodów tożsamości przez mieszkańców gminy - kierownik USC i obsługa Rady Gminy

- rejestr podań o pomoc społeczną - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- rejestr zasiłkobiorców - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- rejestr wydanych decyzji w sprawie przyznania pomocy społecznej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- rejestr decyzji o warunkach zabudowy - stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji

- rejestr decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji

- rejestr zamówień publicznych - stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych, rolnictwa i ochrony środowiska

- rejestr mienia komunalnego - stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji

- rejestr ewidencji i działalności gospodarczej - stanowisko ds. ewidencji ludności, spraw wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej

- rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - stanowisko ds. ewidencji ludności, spraw wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej

- rejestr przedpoborowych - stanowisko ds. ewidencji ludności, spraw wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej

- rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających zameldowanie - stanowisko ds. ewidencji ludności, spraw wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej

- rejestr wyborców - stanowisko ds. ewidencji ludności, spraw wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej

- rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw - stanowisko ds. organizacyjnych, kadr

metryczka


Wytworzył: Danuta Wiśniewska (16 kwietnia 2004)
Opublikował: Danuta Wiśniewska (16 kwietnia 2004, 11:43:33)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (20 września 2012, 07:59:34)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13028