Sekretarz

SEKRETARZ GMINY - AGATA CIECHANOWSKA

1.Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu

- opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz uaktualnia go w miarę potrzeby,

- dokonuje podziału zadań pomiędzy kierowników referatów i samodzielnych stanowisk,

- dba o wygląd budynku urzędu i jego otoczenie,

- nadzoruje czas prascy pracowników samorządowych,

- planuje koszty utrzymania urzędu i rozlicza z wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie gminy,

- sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,

- rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami,

- prowadzi kontrolę wewnętrzną Urzędu,

- wykonuje obowiazki w granicach udzielonego mi pełnomocnictwa przez Wójta.

2. Współpracuje z radą gminy w zakresie przygotowywania materiałów pod obrady Rady,

3. Nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac Rady Gminy,

4. Prowadzi sprawy powierzone przez Wójta Gminy,

5. Kieruje i nadzoruje pracę calego urzędu.

metryczka


Wytworzył: Danuta Wiśniewska (21 lipca 2003)
Opublikował: Danuta Wiśniewska (21 lipca 2003, 14:22:33)

Ostatnia zmiana: (8 maja 2007, 13:46:15)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6873