Zarządzenia Wójta Gminy

Rok 2003

Zarządzenie Nr 1/2003, Wójta Gminy Brzuze z dnia 07 stycznia 2003 roku
w sprawie:
przystąpienia do konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radzynku oraz przyjęcia regulaminu konkursu. więcej... (131kB) word

Zarządzenie Nr 2/2003, Wójta Gminy Brzuze z  dnia 14 stycznia 2003 roku
w sprawie:
powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzuze. więcej... (59kB) word

Zarządzenie Nr 3/03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 lutego 2003 roku
w sprawie:
powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Radzynku więcej... (52kB) word

Zarządzenie Nr 4/ 2003, Wójta Gminy Brzuze z dnia 27.02.2003 roku
w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi gimnazjum do podejmowania działań w zakresie zaciągania zobowiązań na rzecz gminy w ramach kierowania jednostką budżetową. więcej... (42kB) word

Zarządzenie Nr 5 /2003, Wójta Gminy Brzuze z dnia 27.02.2003 roku
w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi szkoły do podejmowania działań w zakresie zaciągania zobowiązań na rzecz gminy w ramach kierowania jednostką budżetową. więcej... (45kB) word

Zarządzenie Nr 6/2003, Wójta Gminy Brzuzezdnia 27.02.2003 roku
w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi szkoły do podejmowania działań w zakresie zaciągania zobowiązań na rzecz gminy w ramach kierowania jednostką budżetową. więcej... (49kB) word

Zarządzenie Nr 7/2003, Wójta Gminy Brzuzę z dnia 27.02.2003 roku
w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi szkoły do podejmowania działań w zakresie zaciągania zobowiązań na rzecz gminy w ramach kierowania jednostką budżetową. więcej... (47kB) word

Zarządzenie Nr 8/2003, Wójta Gminy  Brzuzemdnia 27.02.2003 roku
w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi szkoły do podejmowania działań w zakresie zaciągania zobowiązań na rzecz gminy w ramach kierowania jednostką budżetową. więcej... (256kB) plik

Zarządzenie Nr 9 /2003, Wójta Gminy Brzuze z dnia 27.02.2003 roku
w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi przedszkola do podejmowania działań w zakresie zaciągania zobowiązań na rzecz gminy w ramach kierowania jednostką budżetową. więcej... (261kB) plik

Zarządzenie Nr 10/2003, Wójta Gminy Brzuze z dnia 17 marca 2003 roku
w sprawie:
zatwierdzenia protokółu z oceny ofert więcej... (38kB) word

Zarządzenie Nr 11 /03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 20 marca 2003 roku
w sprawie:
powołania komisji do opisu przejętej nieruchomości więcej... (44kB) word

Zarządzenie Nr 12/03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 marca 2003 roku
w sprawie:
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2002r. więcej... (25kB) word

Zarządzenie Nr 13/03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2003 roku
zmieniające:
uchwalę Nr IV/20/02 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok. więcej... (87kB) word

Zarządzenie Nr 14/03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 28.04.2003 roku
w sprawie:
wyznaczenia dnia wolnego od pracy za dzień 03 maja 2003r. więcej... (65kB) word

Zarządzenie Nr 15/03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 kwietnia 2003 roku
w sprawie:
obniżenia pensum dla dyrektora Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem. więcej... (33kB) word

Zarządzenie Nr 16/03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 kwietnia 2003 roku
w sprawie:
obniżenia pensum dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowitem. więcej... (33kB) word

Zarządzenie Nr 17/03, Wójta Gminy Brzuze zdnia 30.04.2003 roku
w sprawie:
obniżenia pensum dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Trąbinie. więcej... (61kB) word

Zarządzenie Nr 18/03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 kwietnia 2003 roku
w sprawie:
obniżenia pensum dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Ugoszczu. więcej... (29kB) word

Zarządzenie Nr 19/03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 kwietnia 2003 roku
w sprawie:
obniżenia pensum dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Radzynku. więcej... (27kB) word

Zarządzenie Nr 20/03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 kwietnia 2003 roku
w sprawie:
obniżenia pensum dla dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ostrowitem. więcej... (33kB) word

Zarządzenie Nr 21/2003, Wójta Gminy Brzuze z dnia 09 maja 2003 roku
w sprawie:
przystąpienia do konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ostrowitem oraz przyjęcia regulaminu konkursu. więcej... (62kB) word

Zarządzenie Nr 22/03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 maja 2003 roku
w sprawie:
upoważnienia Kierownika Referatu Rozwoju Gminy do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. więcej... (56kB) word

Zarządzenie Nr 23/03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 15 maja 2003 roku
w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej do konkursu "Zagrożenia Znane I Nieznane" więcej... (74kB) word

Zarządzenie Nr 24/2003, Wójta Gminy Brzuze z dnia 19 maja 2003 roku
w sprawie:
powołania składów obwodowych komisji do spraw referendum więcej... (82kB) word

Zarządzenie Nr 25/03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 maja 2003 roku
zmieniające:
uchwałę Nr IV/20/02 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r. więcej... (64kB) word

Zarządzenie Nr 26/03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 maja 2003 roku
w sprawie:
powołania komisji więcej... (65kB) word

Zarządzenie Nr 27/03, Wójta Gminy Brzuze  z dnia 29 maja 1003 roku
w sprawie:
powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ostrowitem więcej... (71kB) word

Zarządzenia Nr 28/03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 02 czerwca 2003 roku
w sprawie:
powołania Administratora podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, oraz osób, które będą pełniły funkcje redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej. więcej... (71kB) word

Zarządzenie Nr 29/2003, Wójta Gminy Brzuze z dnia 02 czerwca 2003 roku
w sprawie:
ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem. więcej... (84kB) word

Zarządzenie Nr 30/03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 6 czerwca 2003r.
zmieniające:
uchwałę Nr IV/20/02 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r. więcej... (112kB) word

Zarządzenie Nr 31/03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 czerwca 2003 roku
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego więcej... (62kB) word

Zarządzenie Nr 32/03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 czerwca 2003 roku
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego więcej... (59kB) word

Zarządzenie Nr 33/2003, Wójta Gminy Brzuze z   dnia  25 czerwca 2003 roku
w sprawie:
przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Przedszkolu Samorządowym w Ostrowitem więcej... (69kB) word

Zarządzenie Nr 34/2003, Wójta Gminy Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie:
ustalenia regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego n-li szkół podstawowych i Gimnazjum prowadzonych przez Gminę Brzuze. więcej... (80kB) word

Zarządzenie Nr 35/2003, Wójta Gminy Brzuze z dnia 10 lipca 2003 roku
w sprawie:
upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.  więcej... (66kB) word

Zarządzenie Nr 36/2003, Wójta GminyBrzuze z dnia 17 lipca 2003 roku
w sprawie:
powołania komisji więcej... (58kB) word

Zarządzenie Nr 37/03, Wójta Gminy Brzuze  z dnia 18 sierpnia 2003 roku
zmieniające:
uchwałę Nr IV/20/02 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r. więcej... (52kB) word

Zarządzenie Nr 38/03, Wójta GminyBrzuze z dnia 29 sierpnia 2003 roku
w sprawie:
powołania komisji więcej... (56kB) word

Zarządzenie Nr 39/03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 03 września 2003 roku
w sprawie:
wprowadzenia instrukcji o organizacji w zakresie działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy w Brzuzem. więcej... (35kB) word

Zarządzenie Nr 40/03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 4 września 2003 roku
w sprawie:
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej działki o nr ew. 79/4 , położonej w Ugoszczu wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. więcej... (63kB) word

Zarządzenie Nr 41/03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 16 września 2003 roku
zmieniające:
uchwałę Nr IV/20/02 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r. więcej... (120kB) word

Zarządzenie Nr 42/03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 18 września 2003 roku
w sprawie:
wyboru formy przetargu, powołania komisji przetargowej, ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium na sprzedaż nieruchomości: działki o numerze ew 190/5 i o nr ewidencyjnym 190/6 w Gulbinach więcej... (60kB) word

Zarządzenie Nr 43/03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 19 września 2003 roku
w sprawie:
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów więcej... (66kB) word

Zarządzenie Nr 44/2003, Wójta GminyBrzuze z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie:
powołania komisji więcej... (59kB) word

Zarządzenie Nr 45/03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 06 października 2003 roku
w sprawie:
powołania doraźnej komisji więcej... (59kB) word

Zarządzenie Nr 46/03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 października 2003 roku
w sprawie:
  wyznaczenia dnia  wolnego od pracy za dzień 01 listopada 2003r. więcej... (68kB) word

Zarządzenie Nr 47/03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 21 pażdziernika 2003 roku
zmieniające:
uchwałę Nr IV/20/02 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r. więcej... (110kB) word

Zarządzenie Nr 48/2003, Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 listopada 2003 roku
w sprawie:
powołania komisji więcej... (60kB) word

Zarządzenie Nr 49/03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 8 grudnia 2003 roku
zmieniające:
uchwałę Nr IV/20/02 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r. więcej... (121kB) word

Zarządzenie Nr 50/03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 15 grudnia 2003 roku
w sprawie:
przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2004 więcej... (69kB) word

Zarządzenie Nr 51/03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 23 grudnia 2003 roku
w sprawie:
przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 52/03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2003 roku
zmieniające:
uchwałę Nr IV/20/02 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r. więcej... (104kB) word

Zarządzenie Nr 53/03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie:
obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej onaczonej Nr ew. 79/4 o powierzchni 0,5052 ha położonej w Ugoszczu wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości w ramach II przetargu na jej zbycie. więcej... (54kB) word

Zarządzenie Nr 54/03, Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie:
stosowania instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy Brzuze więcej... (22kB) word

metryczka


Wytworzył: Danuta Wiśniewska (15 lutego 2005)
Opublikował: Danuta Wiśniewska (15 lutego 2005, 09:40:34)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (18 maja 2009, 10:54:24)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 19255