Zarządzenia Wójta Gminy

Rok 2004

Zarządzenie Nr 1/2004, Wójta Gminy Brzuze z dnia 26.01.2004 roku
w sprawie:
powołania komisji przetargowej, na sprzedaż nieruchomości w Ugoszczu - działki zabudowanej Nr 79/4 więcej... (20kB) word

Zarządzenie Nr 2/2004, Wójta GminyBrzuze z dnia 12.02.2004 roku
w sprawie:
powołania Komisji Przetargowej więcej... (21kB) word

Zarządzenie Nr 3/2004, Wójta GminyBrzuze z dnia 12.02.2004 roku
w sprawie:
powołania Komisji Przetargowej więcej... (21kB) word

Zarządzenie Nr 4/2004, Wójta GminyBrzuze z dnia 12.02.2004 roku
w sprawie:
powołania Komisji Przetargowej więcej... (21kB) word

Zarządzenie Nr  5/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 lutego 2004 roku
w sprawie: powołania Komisji więcej... (20kB) word

Zarządzenie Nr  6/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 24 lutego 2004 roku
w sprawie:
powołania Komisji więcej... (24kB) word

Zarządzenie Nr 7/2004, Wójta Gminy Gminy Brzuze z dnia 08 marca 2004 roku
w sprawie:
ustalenia regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych i Gimnazjum prowadzonych przez Gminę Brzuze. więcej... (34kB) word

Zarządzenie Nr 8/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 19 marca 2004 roku
w sprawie:
powołania koordynatora zamówień publicznych więcej... (21kB) word

Zarządzenie Nr 9/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 marca 2004 roku
w sprawie:
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003r. więcej... (26kB) word

Zarządzenie  Nr  10/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 13 kwietnia 2004 roku 
w sprawie:
  wyboru  sołtysa  w sołectwie  Kleszczyn więcej... (21kB) word

Zarządzenie Nr  11/2004, Wójta Gminy Brzuze z dnia 21kwietnia 2004 roku
o powierzeniu  Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  w Brzuzem zadań w zakresie  realizacji  świadczeń rodzinnych. więcej... (22kB) word

Zarządzenie Nr 12/2004, Wójta Gminy Brzuze z dnia21kwietnia 2004 roku
w sprawie:
  wyznaczenia dnia  wolnego od pracy za dzień 01 maja 2004r. więcej... (22kB) word

Zarządzenie Nr  13/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 kwietnia 2004 roku
w sprawie:
  upoważnienia Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem  do wydawania decyzji  administracyjnych  w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.  więcej... (21kB) word

Zarządzenie Nr 14/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 kwietnia 2004 roku
zmieniające:
uchwałę Nr XVI/72/04 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004r. więcej... (34kB) word

Zarządzenie Nr 15/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 7 maja 2004 roku
zmieniające:
uchwałę Nr XVI/72/04 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r. więcej... (73kB) word

Zarządzenie Nr 16/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 14 maja 2004 roku
w sprawie:
  przystąpienia do  organizacji  konkursu na stanowiska  Dyrektorów Szkół  Podstawowych i Przedszkola Samorządowego. więcej... (21kB) word

Zarządzenie Nr 17/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 18 maja 2004 roku
w sprawie:
  powołania obwodowych komisji wyborczych. więcej... (84kB) word

Zarządzenie Nr 18/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 maja 2004 roku
zmieniające:
uchwałę Nr XVI/72/04 Rady Gminy Brzuze z dnia  13 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r. więcej... (37kB) word

Zarządzenie Nr  19/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 8 czerwca 2004 roku
w sprawie:
  powołania  komisji  konkursowych do  przeprowadzenia konkursu  na  dyrektorów  szkół  podstawowych i przedszkola samorządowego. więcej... (38kB) word

Zarządzenie Nr 20/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 9 czerwca 2004 roku
zmieniające:
uchwałę Nr XVI/72/04 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r. więcej... (37kB) word

Zarządzenie Nr 21/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 16 czerwca 2004 roku
w sprawie:
  uzupełnienia  jednolitego rzeczowego wykazu akt. więcej... (23kB) word

Zarządzenie Nr 22/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 16 czerwca 2004 roku
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego więcej... (22kB) word

Zarządzenie Nr 23/2004, Wójta Gminy Brzuze  z dnia 25.06.2004 roku
w sprawie:
zatwierdzenia protokółu z oceny ofert więcej... (20kB) word

Zarządzenie Nr 24/2004, Wójta Gminy Brzuze z dnia 25.06.2004 roku
w sprawie:
powołania Komisji więcej... (21kB) word

Zarządzenie Nr 25/04, Wójta Gminy  Brzuze z  dnia 08 sierpnia 2004 roku
w sprawie:
powołania Komisji więcej... (21kB) word

Zarządzenie Nr 26/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 sierpnia 2004roku
zmieniające:
uchwałę Nr XVI/72/04 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r. więcej... (69kB) word

Zarządzenie Nr 27/04, Wójta Gminy Brzuze z  dnia 23 sierpnia  2004 roku
w sprawie:
powołania Komisji więcej... (21kB) word

Zarządzenie  Nr 28/04, Wójta Gminy Brzuze  z dnia 03.09.2004 roku
w sprawie:
  zmian w Regulaminie Pracy  Urzędu  Gminy  Brzuze. więcej... (28kB) word

Zarządzenie Nr29/04, Wójta Gminy Brzuze z  dnia   06   września 2004 roku
w  sprawie:
  przeprowadzenia  inwentaryzacji. więcej... (23kB) word

Zarządzenie Nr 30/2004, Wójta  Gminy  Brzuze z  dnia  06 września 2004 roku
w  sprawie:
przeprowadzenia  inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Trąbinie. więcej... (25kB) word

Zarządzenie Nr  31/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 07 września 2004 roku
w sprawie:
powołania Komisji więcej... (20kB) word

Zarządzenie Nr 32/ 2004, Wójta Gminy Brzuze z dnia 15 września 2004 roku
w sprawie:
sprzedaży lokali mieszkalnych więcej... (23kB) word

Zarządzenie Nr 33/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 23 września 2004roku
zmieniające:
uchwałę Nr XVI/72/04 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r. więcej... (70kB) word

Zarządzenie Nr 34/2004, Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.09.2004roku
w sprawie:
powołania Komisji więcej... (22kB) word

Zarządzenie Nr 35/2004, Wójta Gminy Brzuze z dnia 30.09.2004roku
w sprawie:
zatwierdzenia protokółu z oceny ofert więcej... (21kB) word

Zarządzenie Nr 36/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 1października 2004 roku
w sprawie:
powołania Komisji więcej... (21kB) word
 
Zarządzenie Nr 37/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 05 października 2004 roku
w sprawie:
obowiązku ubezpieczenia uczniów więcej... (20kB) word

Zarządzenie Nr 38/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 7 października 2004roku
w sprawie:
wykazu podatników, którym umorzono należności podatkowe i opłaty lokalne. więcej... (27kB) word

Zarządzenie Nr 39/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 października 2004 roku
w sprawie:
powołania Komisji więcej... (20kB) word

Zarządzenie Nr 40/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 października 2004 roku
w sprawie:
przygotowania  projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami  na rok 2005 więcej... (29kB) word

Zarządzenie Nr 41/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 2 listopada 2004 roku
zmieniające:
uchwałę Nr XVI/72/04 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r. więcej... (83kB) word

Zarządzenie Nr 42/2004, Wójta Gminy Brzuze z dnia 15.11.2004 roku
w sprawie:
powołania Komisji więcej... (22kB) word

Zarządzenie Nr 43/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2004 roku
w sprawie:
przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2005 więcej... (32kB) word

Zarządzenie Nr 44/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2004 roku
w sprawie:
powołania Komisji więcej... (21kB) word

Zarządzenie Nr 45/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 08 grudnia 2004 roku
w sprawie:
wyznaczenia dnia wolnego od pracy za dzień 25 grudnia 2004 roku więcej... (22kB) word

Zarządzenie Nr 46/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 08 grudnia 2004 roku
w sprawie:
powołania Komisji więcej... (20kB) word

Zarządzenie Nr 47/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 21grudnia 2004 roku
w sprawie:
zatwierdzenia projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Brzuze. więcej... (22kB) word

Zarządzenie Nr 48/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 23 grudnia 2004 roku
zmieniające:
uchwałę Nr XVI/72/04 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r. więcej... (95kB) word

Zarządzenie Nr 49/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 27grudnia 2004 roku
w sprawie:
przeprowadzenia inwentaryzacji. więcej... (27kB) word
 
Zarządzenie Nr 50/04, Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 grudnia 2004 roku
w sprawie:
uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt więcej... (28kB) word

metryczka


Wytworzył: Danuta Wiśniewska (17 lutego 2005)
Opublikował: Danuta Wiśniewska (17 lutego 2005, 12:14:26)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (13 czerwca 2005, 14:30:59)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4903