Zarządzenia Wójta Gminy

Rok 2005

                                   
Zarządzenie Nr 1/05, Wójta Gminy Brzuze z dnia 03 stycznia 2005 roku
w sprawie:
upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej więcej... (22kB) word

Zarządzenie Nr 2/05, Wójta Gminy Brzuze z dnia 03 stycznia 2005 roku
w sprawie:
szczegółowych zadań i obowiązków skarbnika gminy więcej... (40kB) word

Zarządzenie Nr 3/2005, Wójta Gminy Brzuze z dnia 5 stycznia 2005 roku
w sprawie:
powołania komisji przetargowej więcej... (20kB) word

Zarządzenie Nr 4/05, Wójta Gminy Brzuze z dnia 21stycznia 2005 roku
w sprawie:
wyznaczenia dnia wolnego od pracy za dzień 01stycznia 2005r. więcej... (22kB) word

Zarządzenie Nr 5/05, Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 stycznia 2005 roku
w sprawie:
powołania komisji więcej... (22kB) word

Zarządzenie Nr 6/05, Wójta Gminy Brzuze z dnia 3 lutego 2005 roku
zmieniające:
uchwałę Nr XXV/109/04 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r. więcej... (44kB) word

Zarządzenie Nr 7/05, Wójta Gminy Brzuze z dnia 03 lutego 2005 roku
w sprawie:
ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników bibliotek gminnych więcej... (27kB) word

Zarządzenie Nr 8/05, Wójta Gminy Brzuze z dnia 04 marca 2005 roku
w sprawie:
powołania komisji przetargowej więcej... (20kB) plik

Zarządzenie Nr 9/05, Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 marca 2005 roku
w sprawie:
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004r. więcej... (34kB) plik

Zarządzenie Nr 10/05, Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2005 roku
zmieniające:
uchwałę Nr XXV/109/04 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r. więcej... (49kB) plik

Zarządzenie Nr 11/05, Wójta Gminy Brzuze z dnia 6 kwietnia 2005 roku
w sprawie:
ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Brzuze więcej... (57kB) word

Zarządzenie Nr 12/05, Wójta Gminy Brzuze z dnia 6 kwietnia 2005 roku
w sprawie:
wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na obszarze gminy Brzuze. więcej... (65kB) word

Zarządzenie Nr 13/05, Wójta Gminy Brzuze z dnia 6 kwietnia 2005 roku
w sprawie:
ustalenia dnia wolnego od pracy w jednostkach organizacyjnych gminy Brzuze. więcej... (62kB) word

Zarządzenie Nr 14/05, Wójta Gminy Brzuze z dnia 13 maja 2005 roku
w sprawie:
przystąpienia do organizacji konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trąbinie więcej... (23kB) plik

Zarządzenie Nr 15/2005, Wójta Gminy Brzuze z dnia 13 maja 2005 roku
w sprawie:
przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali nr 2 i nr 8 w budynku nr 64 położonym na działce nr 169/4 w miejscowości Ostrowite wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości więcej... (23kB) plik

Zarządzenie Nr 16/05, Wójta Gminy Brzuze z dnia 14 maja 2005 roku
w sprawie:
zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania Instrukcji w sprawie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Brzuze więcej... (21kB) word

Zarządzenie Nr 17/05, Wójta Gminy Brzuze z dnia 6 czerwca 2005 roku
w sprawie:
powołania komisji stypendialnej dla potrzeb ustalenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. więcej... (30kB) plik

Zarządzenie Nr 18/05, Wójta Gminy Brzuze z dnia 9 czerwca 2005 roku
w sprawie:
powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły podstawowej więcej... (32kB) plik

Zarządzenie Nr 19/2005, Wójta Gminy Brzuze z dnia 23 czerwca 2005 roku
w sprawie:
powołania komisji w celu przeprowadzenia 28 czerwca 2005 roku odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi gminnej Żałe – Przyrowa od km 1+030 do km 2+440” więcej... (29kB) word

Zarządzenie Nr 20 /05, Wójta Gminy Brzuze, z dnia 30 czerwca 2005 roku
zmieniające:
uchwałę Nr XXV/109/04 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r. więcej... (55kB) word

Zarządzenie Nr 21/05, Wójta Gminy Brzuze z dnia 07 lipca 2005 roku
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego więcej... (21kB) plik

Zarządzenie Nr 22/05, Wójta Gminy Brzuze z dnia 08 lipca 2005 roku
w sprawie:
zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Brzuze. więcej... (23kB) plik

Zarządzenie Nr 23/2005, Wójta Gminy Brzuze z dnia 17 sierpnia 2005 roku
w sprawie:
powołania komisji więcej... (29kB) word

Zarządzenie Nr 24/05, Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2005 roku
w sprawie:
powołania obwodowych komisji wyborczych więcej... (192kB) plik

Zarządzenie Nr 25/05, Wójta Gminy Brzuze z dnia 14 września 2005 roku
w sprawie:
powołania obwodowych komisji wyborczych więcej... (348kB) plik

Zarządzenie Nr 26/2005, Wójta Gminy Brzuze z dnia 19 września 2005 roku
w sprawie:
powołania komisji mieszkaniowej więcej... (125kB) plik

Zarządzenie Nr 27/05, Wójta Gminy Brzuze z dnia 23 września 2005 roku
zmieniająca:
uchwałę Nr XXV/109/04 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r. więcej... (57kB) word

Zarządzenie Nr 29/05, Wójta Gminy Brzuze z dnia 17 października 2005 roku
w sprawie:
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej więcej... (246kB) word

Zarządzenie Nr 30/05, Wójta Gminy Brzuze z dnia 17 października 2005 roku
w sprawie:
uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt więcej... (122kB) word
 
Zarządzenie Nr 31/05, Wójta Gminy Brzuze z dnia 18 października 2005 roku
w sprawie:
przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami na rok 2006 więcej... (126kB) word
 
Zarządzenie Nr 32/05, Wójta Gminy Brzuze z dnia 27 października 2005 roku
zmieniające:
uchwałę Nr XXV/109/04 rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2004 roku, w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok więcej... (628kB) word

Zarządzenie Nr 33/05, Wójta Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2005 roku
w sprawie:
przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2006 więcej... (29kB) plik

Zarządzenie Nr 34/05, Wójta Gminy Brzuze z dnia 05 grudnia 2005 roku
w sprawie:
przeprowadzenia inwentaryzacji zarządzenie.doc (877kB) word

Zarządzenie Nr 35/05, Wójta Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2005 roku
zmieniające: 
uchwałę Nr XXV/109/04 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r.  zarządzenie2.doc (1401kB) word

Zarządzenie Nr 36/05, Wójta Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2005 roku
zmieniające: 
uchwałę Nr XXV/109/04 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r.  zarzadzenie 3.doc (697kB) word


 

metryczka


Wytworzył: Danuta Wiśniewska (21 lutego 2005)
Opublikował: Danuta Wiśniewska (21 lutego 2005, 11:15:55)

Ostatnia zmiana: (5 stycznia 2006, 14:15:51)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5258