Podstawowe zadania

Wójt wykonuje uchwały  Rady Gminy Brzuze i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań wójta gminy  należy w szczególności :

- przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

- określenie sposobu wykonywania  uchwał,

- gospodarowanie mieniem komunalnym,

- wykonywanie budżetu,

- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

- Wójt jest kierownikiem urzędu gminy,

- wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników  gminnych jednostek organizacyjnych,

- wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej , o ile przepisy szczególne nie stanowia inaczej,

- opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz         ogłaszanie  i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.  

metryczka


Wytworzył: Danuta Wiśniewska (17 czerwca 2003)
Opublikował: Danuta Wiśniewska (17 czerwca 2003, 13:06:57)

Ostatnia zmiana: Danuta Wiśniewska (17 czerwca 2003, 13:19:54)
Zmieniono: Podstawowe zadania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5174