Wójt Gminy Kadencja 2018 - 2023

Wybierz kadencję

Jan Koprowski - Wójt Gminy Brzuze

Oświadczenia majątkowe:

Podstawowe zadania:

Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy Brzuze i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań wójta gminy należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy
  • określenie sposobu wykonywania uchwał
  • gospodarowanie mieniem komunalnym
  • wykonywanie budżetu
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
  • Wójt jest kierownikiem urzędu gminy
  • wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
  • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej
  • opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego

Dokumenty

Zarządzenia Wójta Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lutego 2020 10:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Przybylski
Ilość wyświetleń: 122
24 lutego 2020 08:43 (Michał Przybylski) - Usunięcie stanowiska.
24 lutego 2020 08:42 (Michał Przybylski) - Dodanie stanowiska: Wójt Gminy Brzuze.
21 lutego 2020 18:29 (Michał Przybylski) - Aktualizacja informacji.