Sekretarz Gminy Kadencja 2018 - 2023

Wybierz kadencję

Agata Ciechanowska - Sekretarz Gminy Brzuze

Oświadczenia majątkowe:

Podstawowe zadania:

1. Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu:

  • opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz uaktualnia go w miarę potrzeby
  • dokonuje podziału zadań pomiędzy kierowników referatów i samodzielnych stanowisk
  • dba o wygląd budynku urzędu i jego otoczenie
  • nadzoruje czas prascy pracowników samorządowych
  • planuje koszty utrzymania urzędu i rozlicza z wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie gminy
  • sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie
  • rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami
  • prowadzi kontrolę wewnętrzną Urzędu
  • wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mi pełnomocnictwa przez Wójta

2. Współpracuje z radą gminy w zakresie przygotowywania materiałów pod obrady Rady.
3. Nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac Rady Gminy.
4. Prowadzi sprawy powierzone przez Wójta Gminy.
5. Kieruje i nadzoruje pracę całego urzędu.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lutego 2020 10:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Przybylski
Ilość wyświetleń: 74
24 lutego 2020 08:43 (Michał Przybylski) - Usunięcie stanowiska.
24 lutego 2020 08:43 (Michał Przybylski) - Dodanie stanowiska: Sekretarz Gminy Brzuze.
24 lutego 2020 08:43 (Michał Przybylski) - Aktualizacja danych stanowiska: Sekretarz Gminy Brzuze.