Prawo miejscowe

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Brzuze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku

Uchwała Nr XVII/122/2020 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020

Uchwała Nr XVII/121/2020 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XVII/120/2020 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie uchylenia Uchwały nr XVI/111/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku

Uchwała Nr XVII/119/2020 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mościska

Uchwała Nr XVII/118/2020 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dzierżawę części działki położonej w miejscowości Ostrowite

Uchwała Nr XVII/117/2020 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Brzuze, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brzuze, udostępnionych dla operatorów przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Brzuze na 2021 rok

Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej