Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzuze z dnia 13 października 2020 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (RRG.6733.13.2020)

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzuze z dnia 13 października 2020 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (RRG.6733.12.2020)

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzuze z dnia 08.10.2020 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 6 października 2020 r.

Na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.65) podaje się do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzuze został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.09.2020 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzuze z dnia 25.09.2020 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i wydaniu decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzuze z dnia 17.09.2020 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i wydaniu decyzji umarzającej przedmiotowe postępowanie

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzuze z dnia 05.08.2020 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzuze z dnia 20.07.2020 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzuze z dnia 06.07.2020 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i wydaniu decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie